Departamentos

A efectos de estandarizar a presentación do Plan de Recuperación de Pendentes e facilitar a transmisión de información aos alumnos e ás familias, os departamentos dispoñen dun modelo de Plan de Recuperación de Pendentes.