Profesores do centro

  Nome completo Departamento
1 Antelo Méndez, Sonia Electrónica
2 Araujo Rodríguez, Luis (XD) Tecnoloxía
3 Barcala Alejandro, María José Orientación
4 Besteiro Calvo, Luis (XD) Electrónica
5 Busto Lobato, Carlos Administración
6 Carou Rey, José (XD) Filosofía
7 Castro Castro, Antonio (XD) Orentación
8 Chouza Blanco, Carlos Javier (XD) FOL
9 Domínguez Domínguez, Encarna (XD) Física e Química
10 Domínguez Magallón, María del Mar (XD) Lingua Castelán e L
11 Domínguez Pérez, Mª Ana Matemáticas
12 Doval Davite, Carlos (XD) Bioloxía e Xeoloxía
13 Fernández Gómez, María Margarita (XD) Latín
14 Ferreira Filgueiras, María José Administración
15 Ferreiros Blanco, Mª Teresa (XD) Relixión
16 González Castiñeiras, Paula Administración
17 Hernández Mato, Beatriz (XD) Matemáticas
18 López Sanmartín, Pablo (XD) Música
19 Neira Fernández, Rubén Lorenzo (XD) Informática
20 Pagán Vázquez, Alberte (XD) Inglés
21 Pardavila Neira, María (XD) Xeografía e Historia
22 Parente Morales, Guadalupe Matemáticas
23 Pérez Arias, Mónica (XD) Artes Plásticas
24 Pérez Pelegrín, Mª Rosario Inglés
25 Picón Romero, Margarita (XD) Lingua Galega e L
26 Pimentel González, Manuel (XD) E. F.
27 Rivas Cao, Pablo  Electrónica
28 Rodríguez  Díaz, Julia (XD) Administración
29 Ruipérez Puente, Mª José Paloma (XD) Economía
30 Saiáns Vázquez, José Víctor Informática
31 Sequedo Castro, Ana María (XD) Francés
32 Somoza Rey, Lucía Lingua Castelán e L
33 Varela Otero, Elías Bioloxía e Xeoloxía
34 Vázquez Domínguez, Monserrat Xeografía e Historia
35 Ventín Pena, Rosa Administración
36 Vidal Suárez, Elisa Mª Administración