Profesores do centro

  Nome completo Departamento
1 Álvarez Vidal, Marta Música
2 Araujo Rodríguez, Luis (XD) Tecnoloxía
3 Barcala Alejandro, María José Orientación
4    
5 Busto Lobato, Carlos Administración
6 Cajaraville Dapena, Jesús Electrónica
7 Castro Castro, Antonio (XD) Orentación
8 Chouza Blanco, Carlos Javier (XD) FOL
9 Domínguez Domínguez, Encarna (XD) Física e Química
10 Domínguez Magallón, María del Mar (XD) Lingua Castelán e L
11 Domínguez Pérez, Mª Ana Matemáticas
12   Bioloxía e Xeoloxía
13 Fernández Gómez, María Margarita (XD) Latín
14 Ferreira Filgueiras, María José Administración
15 Ferreiros Blanco, Mª Teresa (XD) Relixión
16 García Couto, Raquel Economía
17 Hernández Mato, Beatriz (XD) Matemáticas
18    
19 Muñiz Vilas, Paula Administración
20 Pagán Vázquez, Alberte (XD) Inglés
21 Pardavila Neira, María (XD) Xeografía e Historia
22 Parente Morales, Guadalupe Matemáticas
23 Pérez Arias, Mónica (XD) Artes Plásticas
24 Pérez Pelegrín, Mª Rosario Inglés
25 Picón Romero, Margarita (XD) Lingua Galega e L
26 Pimentel González, Manuel (XD) E. F.
  Rodríguez Iglesias, Iván (XD) Filosofía
27 Rivas Cao, Pablo  Electrónica
28   Administración
29   Economía
30   Informática
31 Sequedo Castro, Ana María (XD) Francés
32 Somoza Rey, Lucía Lingua Castelán e L
33   Bioloxía e Xeoloxía
34   Xeografía e Historia
35 Ventín Pena, Rosa Administración
36 Vidal Suárez, Elisa Mª Administración