Delegados

Relación de delegados do curso 2021-2022.

A presidenta da Xunta de delegados é 

  DELEGADO/A
 1º ESO

 

 2º ESO

 

 3º ESO

 

 4º ESO

 

 1º FPB

 

2º FPB

 

1ºA BAC

 

1ºB BAC

 

2º BAC

 

1º CMXA

 

2º CMXA

 

1º CSAF

 

2º CSAF

 

2º CMIT