CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ALUMNADO DE FCT

Convocadas axudas económicas para o alumnado de ciclos formativos que realiza formación práctica en centros de traballo (FCT). Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo, de trinta e un (31) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2019-marzo 2020 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2020.

MATRÍCULA CURSO 2020/2021

ALUMNADO DO CENTRO NO CURSO 19/20:

Todo o alumnado do centro ten reservada praza para o curso que vén. O día 23 recollerán o sobre de matrícula e o día 1 de xullo traeranno ó centro debidamente cuberto e coa documentación necesaria (copia DNI, copia tarxeta sanitaria, 2 fotos, xustificante pago Seguro Escolar).

Todo o alumnado que desexe permanecer no centro deberá matricularse, independientemente das materias pendentes para setembro.

ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN:

Páxinas