ENTREGA DE NOTAS

O día 25/06/2021 farase a entrega de notas finais. Os horarios das entregas serán os seguintes:

- ESO, 1º de Bacharelato: 10:30 h nas aulas de referencia, agás 1º da ESO que será no salón de actos.

- FPB, Ciclos Medios e Superiores: 11:30h nas aulas de referencia.

Páxinas