Eleccións Consello Escolar

O día 29 de novembro terán lugar as eleccións ao Consello Escolar do IES Espiñeira.

Este ano renovaranse:

  • Tres membros representantes de nais e pais (Un deles reservado a un membro da ANPA)
  • Dous membros representantes do profesorado
  • Un membro representante do alumnado
  • Un membro representante do P.A.S
  • Membro do Concello (Membro nominal, non electo)

Para o desenvolvemento do proceso electoral, a mañá do mércores 2 de novembro, reunida a xunta electoral, acordouse:

Páxinas