Información para as familias en caso de peche de aulas ou do centro

Estimadas familias:

Nesta situación de incertidume que estamos a vivir, e a pesar de que o de peche de centros non se baralla polo momento, os centros debemos ter previstos todos os escenarios pois as cousas cambian día a día. Por este motivo, e sen intención de crear alarma entre as familias, estimamos oportuno publicar con tempo o Plan do ensino non presencial no IES Espiñeira. Deste xeito, tanto o alumnado como as familas contan con tempo para resolver dúbidas e/ou afacerse as novas plataformas que se usaran en caso de peche.

Páxinas