NOVAS

Accede á pestana superior chamada "COVID-19" para coñecer a información publicada polo IES Espiñeira durante este período de confinamento: instrucións, normativa, organización académica...

NORMATIVA E NOVAS APLICABLES PARA ESO E BACHARELATO

  • Orde PCM/362/2020, de 22 de abril, pola que se modifica a Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das calificacións obtidas no curso 2019-2020.
  • Resolución do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21.
  • Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. Esta norma tamén indica as directrices de actuación para Formación Profesional.
  • Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma tamén indica as directrices de actuación para Formación Profesional.

NORMATIVA E NOVAS APLICABLES PARA FP

  • Orde EFP/361/2020, de 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais na materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial.
  • Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
  • Podes acceder á información xeral para as probas de acceso de grao medio de FP nesta ligazón.
  • Podes acceder á información xeral para as probas de acceso de grao superior de FP nesta ligazón.