Profesional

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2010/2011

Mér, 18/05/2011 - 12:42

Publicación da Circular nº 5/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2

Instruccións para o remate do curso 2009/10

LIBROS DE TEXTO

Os titores dos grupos de ESO comprobarán o estado dos libros. Os alumnos/as que aproben todo en xuño, despóis da entrega de notas e peche de aula deixarán no salón de actos baixo a supervisión do titor os libros de texto por orde alfabético. 

Os alumnos/as que suspendan algunha asignatura entregarán todolos libros en setembro o día da matrícula. Os que repitan curso poden quedar cos libros tendo que comunicarllo ó secretario. 

Distribuir contido