Plan de adaptación COVID 19 do centro.

Enviado por Secretaría o Mar, 11/10/2020 - 12:27

Estimadas familias, teñen á súa disposición no apartado COVID 19, o plan de adaptación do centro a esta situación.

( categories: )

Casos COVID19

Enviado por Secretaría o Mér, 09/30/2020 - 10:04

     Ante a posible aparición de casos confirmados positivos de COVID19, esta dirección seguirá o protocolo establecido polas autoridades sanitarias que respecta a Lei de Protección de Datos. O centro ten que gardar a confidencialidade observando en todo momento o tratamento confidencial da identidade e datos dos casos que sexan sospeitosos ou confirmados.

     Pedimos o apoio, colaboración e esforzo de toda a comunidade educativa para minimizar aquelas complicacións que puidesen xurdir.

     Un cordial saúdo.

 

( categories: )

Estimad@s familias.

Enviado por Secretaría o Mér, 09/23/2020 - 14:04

 

Teñen á súa disposición nos apartado COVID19 (Familias) información do seu interese.

 

Un saúdo.

( categories: )

Presentación curso 2020/21

Enviado por Secretaría o Lun, 09/21/2020 - 11:15

 

 

    Os horarios previstos para as presentacións serán os seguintes. Ver aquí.

 

     É importante seguir as seguintes instrucións para que todo se desenvolva con normalidade:

 

 • Rógase máxima puntualidade (non entrar ao recinto escolar nin antes nin despois da hora asignada) para que non haxa acumulación de persoas diante das entradas.
 • O alumnado agardará na porta de entrada a que a titora ou titor os avise para subir ás aulas e circularán pola dereita en corredores e escaleiras.
 • O alumnado entrará só ao recinto escolar e con mascariña, non permitíndose a entrada de nais/pais ou acompañantes.
 • Ao entrar o alumnado deberá botar xerl hidroalcólico nas mans dos dispensandores que se atopan á súa disposición na entrada.
 • O alumnado fará un percorrido polo centro para que coñezan as instalacións do mesmo unha vez finalizada a presentación na aula.
 • As presentacións terán unha duración aproximada de dúas horas.

 

 

( categories: )

Mensaxe ás familias.

Enviado por Secretaría o Lun, 09/14/2020 - 13:02

 

Estimadas familias:

 

O inicio do curso desprazouse aos días 23, 24 e 25 de setembro segundo instrucións da consellería. Temos agora un tempo adicional para preprarar mellor a organización do novo curso na confianza de ofrecer ás vosas fillas e fillos as mellores condicións nesta situación tan excepcional.

Desde o instituto queremos mandarlles unha mensaxe de tranquilidade e dicirlles que estamos a pór todo o noso esforzo para conseguir un inicio de curso seguro e axeitado.

Proximamente informaremos dos días e horas das presentacións.

 

Un cordial saúdo.

( categories: )

Incorporación ao centro 2020-21

Enviado por Secretaría o Lun, 09/07/2020 - 19:22

Estimadas familias:

Cancélase a incorporación do alumnado ao centro. Nos próximos días publicaremos as novas datas e horarios de presentación, que desexamos sexa o antes posible.

 

 

Un cordial saúdo.

Protocolo de adaptación ao contexto COVID 19

Enviado por Secretaría o Mér, 09/02/2020 - 17:45

Consultar aquí.

Títulos Bacharelato

Enviado por Secretaría o Mar, 09/01/2020 - 10:02

  

Ano 2020

Título de Bacharelato

Tarifa xeral

 

52,94 €

Familia numerosa categoría xeral

26,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

 

 

Documentación a presentar na secretaría do centro

 • Impreso de autoliquidación cuñado pola entidade bancaria (a disposición das persoas interesadas na secretaría do centro)
 • Fotocopia de DNI
 • Libro de familia numerosa e fotocopia do mesmo (de ser o caso)

 

Modelo de taxas cos códigos correspondentes aquí.

 


 

( categories: )

ABAU Extraordinaria.

Enviado por Secretaría o Mar, 09/01/2020 - 10:00

O alumnado presentará na secretaría do centro entre o 3 e o 7 de setembro en horario de 16:00 a 17:30 horas, a documentación que segue:

 

 1. Resgardo do pagamento do título de Bacharelato.
 2. Impreso de matrícula asinado con indicación das asignaturas das que se examinará. Acceso ao impreso
 3. Resgardo do pagamento das taxas para realizar a ABAU (imprimirase por triplicado e farase o pago no banco) Acceso ao impreso de taxas.
 4. Fotocopia de DNI

 

Os beneficiarios/as de algún tipo de desconto ou exención deberán acreditalo coa xustificación correspondente.

 

Información importante relativa á aplicación Nerta. Pinche aquí.

 

 

( categories: )

Exames de setembro.

Enviado por Secretaría o Xov, 07/02/2020 - 09:19

Publicación do calendario de exames de setembro. Ver aquí.

( categories: )
Distribuir contido