Distribución de máscaras.

Enviado por Secretaría o Mar, 11/16/2021 - 10:42

Publícase ligazón á Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).

 

Ver aquí.

( categories: )

Calendario de renovación dos Consellos Escolares.

Enviado por Secretaría o Xov, 11/04/2021 - 11:05

 

     De acordo coa Resolución de 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, achegamos ligazón para coñecemento da comunidade educativa.  Ver aquí.

       Os sectores a renovar son: profesorado (5), alumnado (4) e persoal non docente (1)

       Modelos de presentación de candidaturas:   alumnado     persoal non docente     profesorado.

 

Actividades extraescolares.

Enviado por Secretaría o Mar, 11/02/2021 - 13:55

 

Infórmaselles que nesta páxina Web, seguindo a ruta Vicedirección --> Actividades extraescolares, teñen información relativa ás autorizacións, programación, protocolo e planning mensual das mesmas.

( categories: )

Probas de nivel lingüístico

Enviado por Secretaría o Mér, 10/20/2021 - 11:12

Estimadas familias:

 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou a Resolución do 7 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado de centros públicos. Achégase resolución e compromiso de presentación ás probas.

 

Resolución 7/10/2021

 

Compromiso de presentación aos exames

( categories: )

Información ANPA.

Enviado por Secretaría o Mar, 10/19/2021 - 13:06

 

Achegámoslles información do seu interese que nos fai chegar a ANPA Cataventos. 

 

Circular 2021-22

Actividade Inglés

( categories: )

That's English curso 2021-22

Enviado por admin o Dom, 09/19/2021 - 16:44

 

Xa está aberto o programa That's English, de ensino de inglés a distancia nas Escolas Oficiais de Idiomas, para poder obter os niveis A2, B1, B2 e C1 desta lingua, tanto para alumnado do centro, como para profesorado.

 

- Prazo matrícula: Ata o 29 outubro, 2021.

- Idade mínima: 16 anos.

 

Pódese acceder a toda a información desde este enlace.

( categories: )

Documentos e información de interese.

Enviado por Secretaría o Mér, 09/15/2021 - 22:06

Estimadas familias, desde a ruta: O centro -> documentos do centro, teñen á súa disposición información e documentos de interese para o alumnado e os seus responsables.

   

( categories: )

Información Becas Comedor 2020-21

Enviado por admin o Sáb, 07/03/2021 - 09:59

 Hoxe 02 de xullo de 2021 publicáronse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, os listados de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria de bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022. Pódense consultar en:

 • -  Taboleiro de edictos https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/infopublica?method=view&id=13610

 • -  Páxina web de servizos sociais https://www.coruna.gal/serviciossociales/

  Os listados cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial e ao número de expediente asignado.

  O prazo para a presentación da documentación requirida é do 5 ao 16 de xullo, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

 

( categories: )

Libros de texto 2021-22

Enviado por Secretaría o Mar, 06/29/2021 - 07:37

Listaxe dos libros de texto para o vindeiro ano académico aquí.

( categories: )

Trámites a realizar polo alumnado que remate bacharelato no ano académico 2020-21

Enviado por Secretaría o Ven, 05/07/2021 - 20:24

1.- Solicitude do título de bacharelato

 

 

Ano 2021

Título de Bacharelato

Tarifa xeral

52,94 €

Familia numerosa categoría xeral

26,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Ou ben solicitalos na secretaría do centro.

 

 

  Documentación a presentar na secretaría do centro

 • Impreso de autoliquidación cuñado pola entidade bancaria.
 • Fotocopia de DNI.
 • Libro de familia numerosa actualizado e fotocopia do mesmo (de ser o caso)

 

Importante: a data de ingreso da taxa na entidade bancaria DEBE SER POSTERIOR á data de avaliación final.

 

 

2.-  Alumnado que se matricule na ABAU

prazo ordinario do 20 ao 24 de maio.

prazo extraordinario 28 e 29 de xuño.

Documentación a presentar:

 • impreso de matrícula asinado, con indicación das materias das que se desexa examinar. Pódese acceder a el aquí, ou retiralo na secretaría.
 • Xustificante do pago da taxa para a matrícula nas ABAU. (Imprimir por triplicado o documento e facer o pago no banco) Modelo
 • Fotocopia do DNI.
 • No caso de ter algún tipo de exención debe presentar a xustificación correspondente.

 

MOI IMPORTANTE!! Información sobre as ABAU aquí

 

Instrucións para a utilización da aplicación Nerta por parte do alumnado

 

 

( categories: )
Distribuir contido