Calendario de pendentes (2º PARCIAL)

Enviado por Secretaría o Ven, 03/26/2021 - 13:58

 

Horario da 2ª convocatoria de exames de pendentes AQUÍ

 

 

( categories: )

Proceso de admisión de alumnado.

Enviado por Secretaría o Xov, 02/18/2021 - 14:47

Admisión de alummado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 22 de marzo, presencialmente no centro ou electronicamente no seguinte enlace.

Impreso de solicitude aquí.

 

Documentación a achegar co impreso de solicitude:

  • Fotocopia de DNI do solicitante.
  • Certificación oficial do expediente académico.
  • Certificación de Padrón Municipal (en caso de baremación).
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor de darse o caso.

 

Acceso á  lexislación e información:

Decreto 254/2012 admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 12 de marzo de 2013 polo que se desenvolve o proceso de admisión de alumnado.

Corrección de erros da Orde do 12 de marzo de 2013

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

Instruccións da Dirección Xeral de Centros sobre o proceso de admisión.

Prazas ofertadas 2021-22

Calendario do proceso de admisión 2021-22

 

( categories: )

Calendario de pendentes.

Enviado por Secretaría o Lun, 01/11/2021 - 11:22

Ver aquí

( categories: )

Distribución de máscaras entre o alumnado matriculado na E.S.O.

Enviado por Secretaría o Lun, 11/16/2020 - 15:09

 

Estimadas familias.

 

 

No DOG nº 230,  de data 13 de novembro, publicouse a a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, secudaria e especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e e centros privados concertados no curso 2020/21.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir da data de publicación e están exentas de presentar solicitude aquelas familias que resultaron beneficiarias da axuda de material escolar.

 

A documentación a presentar é a que segue:

 

Anexos I e II desta Orde

Copia do libro de familia

(En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor)

 

( categories: )

Plan de adaptación COVID 19 do centro.

Enviado por Secretaría o Mar, 11/10/2020 - 12:27

Estimadas familias, teñen á súa disposición no apartado COVID 19, o plan de adaptación do centro a esta situación.

( categories: )

Casos COVID19

Enviado por Secretaría o Mér, 09/30/2020 - 10:04

     Ante a posible aparición de casos confirmados positivos de COVID19, esta dirección seguirá o protocolo establecido polas autoridades sanitarias que respecta a Lei de Protección de Datos. O centro ten que gardar a confidencialidade observando en todo momento o tratamento confidencial da identidade e datos dos casos que sexan sospeitosos ou confirmados.

     Pedimos o apoio, colaboración e esforzo de toda a comunidade educativa para minimizar aquelas complicacións que puidesen xurdir.

     Un cordial saúdo.

 

( categories: )

Estimad@s familias.

Enviado por Secretaría o Mér, 09/23/2020 - 14:04

 

Teñen á súa disposición nos apartado COVID19 (Familias) información do seu interese.

 

Un saúdo.

( categories: )

Presentación curso 2020/21

Enviado por Secretaría o Lun, 09/21/2020 - 11:15

 

 

    Os horarios previstos para as presentacións serán os seguintes. Ver aquí.

 

     É importante seguir as seguintes instrucións para que todo se desenvolva con normalidade:

 

  • Rógase máxima puntualidade (non entrar ao recinto escolar nin antes nin despois da hora asignada) para que non haxa acumulación de persoas diante das entradas.
  • O alumnado agardará na porta de entrada a que a titora ou titor os avise para subir ás aulas e circularán pola dereita en corredores e escaleiras.
  • O alumnado entrará só ao recinto escolar e con mascariña, non permitíndose a entrada de nais/pais ou acompañantes.
  • Ao entrar o alumnado deberá botar xerl hidroalcólico nas mans dos dispensandores que se atopan á súa disposición na entrada.
  • O alumnado fará un percorrido polo centro para que coñezan as instalacións do mesmo unha vez finalizada a presentación na aula.
  • As presentacións terán unha duración aproximada de dúas horas.

 

 

( categories: )

Mensaxe ás familias.

Enviado por Secretaría o Lun, 09/14/2020 - 13:02

 

Estimadas familias:

 

O inicio do curso desprazouse aos días 23, 24 e 25 de setembro segundo instrucións da consellería. Temos agora un tempo adicional para preprarar mellor a organización do novo curso na confianza de ofrecer ás vosas fillas e fillos as mellores condicións nesta situación tan excepcional.

Desde o instituto queremos mandarlles unha mensaxe de tranquilidade e dicirlles que estamos a pór todo o noso esforzo para conseguir un inicio de curso seguro e axeitado.

Proximamente informaremos dos días e horas das presentacións.

 

Un cordial saúdo.

( categories: )
Distribuir contido