Skip to Content
 

 

   

 

 

Exames

Exame pendentes Abril

Caldendario de pendentes de abril. Ver aquí

2º parcial de pendentes.

Publicadas as datas do segundo parcial de pendentes. Ver aquí.

Calendario de pendentes.

Calendario do primeiro parcial de pendentes. Acceder.

Acreditación das competencias dixitais do alumnado.

Resolución do 28 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2023/24.

 

Competencia dixital do alumnado

 

O Marco Galego de Competencias Dixitais establece 5 grandes áreas de dominio e 21 competencias

 1. Información e datos
 2. Comunicación e colaboración
 3. Creación e contido dixital
 4. Seguridade e privacidade
 5. Contorna dixital e solución de problemas

Certificación ComDix

 • Certificación do nivel que ten unha persoa para utilizar as tecnoloxías dixitais.
 • A partir de que idade se obtén? A partir dos 16 anos.
 • Como se obtén? Validación, proba.
 • Caducidade. 5 anos. No prazo de 6 meses, novas probas de certificación.

Niveis de aptitude:

  • Iniciación. Alumnado que obteña o título da ESO
  • Intermedio. 
   • Alumnado matriculado 4º ESO + Proba específica que acredita competencias dixitais de nivel intermedio.
   • Alumnado que obteña o título de Bacharelato. Acredita áreas de dominio 1, 2, 3 e 5 co nivel intermedio
   • Alumnado matriculado en 2º Bacharelato + Proba específica que acredita a área de dominio 4 de competencias dixitais de nivel intermedio

 

Solicitude e inscrición nas probas específicas

 

Data e lugar de realización das probas

   • Proba específica que acredita competencias dixtais de nivel intermedio
    • Maio.
    • Duración máxima: 90 minutos
    • 60 preguntas (12 por cada área de dominio)
    • Para superar a proba é preciso responder correctamente ao 70% das preguntas. Mínimo 60% respostas correctas en cada área.
   • Proba específica que acredita área de dominio 4 de nivel intermedio
    • Abril.
    • Duración máxima: 20 minutos
    • 12 preguntas
    • Para superar a proba é preciso responder correctamente ao 60% das preguntas.

Desenvolveranse no centro educativo na data e hora establecidas segundo dispoñibilidade.

Distribuir contido


by Dr. Radut