Proxecto educativo, programacións e proxectos de innovación


PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

  PROXECTO EDUCATIVO REVISADO 13/10/2020

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CON APRENDIZAXES E COMPETENCIAS PENDENTES DE ADQUISICIÓN DO CURSO 2019-2020.

AVALIACIÓN, METODOLOXÍA, PUBLICIDADE
MATERIAS  1ºEP 2ºEP 3ºEP 4ºEP 5ºEP 6ºEP
TRONCAIS CIENCIAS SOCIAIS
CIENCIAS NATURAIS
LINGUA CASTELÁ
MATEMÁTICAS
   TODOS OS CURSOS
INGLÉS
LINGUA GALEGA
ESPECÍFICAS EDUCACIÓN FÍSICA
EA: MÚSICA
EA: PLÁSTICA
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
RELIXIÓN CATÓLICA

CONFIGURACIÓN CENTRO

FRANCÉS, ROBÓTICA, RADIO, CIENCIAS EXPERIMENTAIS