Organigrama

Órganos de dirección


  Procesos electorais
 
Equipo directivo
DIRECCIÓN
XEFATURA DE ESTUDOS
SECRETARÍA
 

D. XOSÉ M. CASALEIRO FERNÁNDEZ
Dª. MARTA VELEIRO RODRÍGUEZ
Dª. ESTHER DOÑATE ARRAZOLA

EQUIPOS ANTERIORES

     
Órganos colexiados
   

CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

CLAUSTRO DE PROFESORADO

 

Distribuir contido