Libros de texto

Fondo solidario e axudas libros 2019-2020

 

RELACIÓN DEFINITIVA. LIBROS ADXUDICADOS

 

 

 

RELACIÓN PROVISIONAL. NÚMERO DE LIBROS ADXUDICADOS

 
  

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR


Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

NORMAS XERAIS

 • O prazo de presentación de solicitudes é do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019.
 • A solicitude pódese cumprimentar:
  • De xeito manual, recollendo modelo na secretaría do centro ou a través deste enlace.
  • Na Aplicación Fondolibros, xerando así un número de solicitude e realizando a presentación ben na sede electrónica da Xunta de Galicia, ben de xeito presencial no centro.
 • A solicitude será única para todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro para o curso 2019-2020 e servirá para:

1. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 5400€.

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS

Alumnado de 1º e 2º de Primaria.

3. PARTICIPAR NO BANCO DE LIBROS DESDE 3º A 6º EP

 • Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2018/2019, así como os libros emprestados no curso 2018-2019.
 • IMPORTANTE: O centro dispón de case a totalidade dos libros de texto para os cursos 3º e 5º de EP, agás Cadernos de actividades e Música. Para poder acceder a eles deberá solicitarse obrigatoriamente o Fondo solidario.

Datas de interese:

 • 21 de maio a 21 de xuño. Prazo de presentación de solicitudes.
 • 17 ao 21 de xuño. Devolución nas oficinas do centro dos libros emprestados.
 • 08 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
 • 09 e 10 de xullo. Periodo de reclamación á adxudicación provisional.
 • 12 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións.
 • 05 e 06 de setembro. Entrega dos libros asignados ao alumnado.

 

 

Libros de texto 2019-2020


4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS). 2019-2020
LIBROS DE TEXTO   Proyecto Quiero. 3 años. Editorial Santillana.
  ISBN 1º Trimestre: 9788468043203.
  ISBN 2º Trimestre: 9788468043210.
  ISBN 3º Trimestre: 9788468043234.

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). 2019-2020
LIBROS DE TEXTO   Proxecto Flocos de Millo (Xerais).
1º Trimestre ISBN: 978-84-9121-346-8
2º Trimestre ISBN: 978-84-9121-347-5

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). 2019-2020
LIBROS DE TEXTO    -

 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA  CASTELLANA. Pieza a Pieza. Editorial Anaya
  Cuaderno 1 978-84-698-3724-5. Cuaderno 2  978-84-698-3725-2. Cuaderno 3 978-84-698-3726-9
LINGUA 1. “TECELINGUA” 1º   978-84-9121-359-8
MATEMÁTICAS 1º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2028-4
CIENCIAS NATURAIS  “MÁIS SAVIA”. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4682-8
CIENCIAS SOCIAIS “MÁIS SAVIA”. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4693-4
INGLÉS: TIGER 1 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01808-3

 2º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR
  LIBROS DE TEXTO
15-16 ... 20-21  

LENGUA 2. Pieza a pieza. Editorial Anaya.
  Cuaderno 1  978-84-698-3736-8. Cuaderno 2  978-84-698-3737-5. Cuaderno 3  978-84-698-3738-2
LINGUA 2. “TECELINGUA” 2º  978-84-9121-360-4
  LIBRO DE LECTURAS “Os libros de Merlin 2” (Xerais) 987-84-9914-511-2
MATEMÁTICAS 2º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2834-1
CIENCIAS NATURAIS “MÁIS SAVIA”. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4700-9
CIENCIAS SOCIAIS “MÁIS SAVIA”. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4695-8
INGLÉS: TIGER 2 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01809-0


 3º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR
  LIBRO DE TEXTO
    LENGUA 3. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0649-4 + CD
LINGUA 3. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8655-9 + CD
CIENCIAS NATURAIS 3º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4427-5
CIENCIAS SOCIAIS 3º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4516-6
MATEMÁTICAS 3º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2050-5
INGLÉS: TIGER 3 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01462-7

Material non reutilizable
TIGER 3 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43104-1
15-16 ... 20-21  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 4. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0650-0
LINGUA GALEGA 4. Galicia. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8013-7
MATEMÁTICAS 4º Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2881-5
CIENCIAS NATURAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4528-9
CIENCIAS SOCIAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4527-2
INGLÉS: TIGER 4 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01463-4

Material non reutilizable
TIGER 4 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43118-8
5º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR 
  LIBRO DE TEXTO
    LENGUA 5. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0651-7 + CD
LINGUA 5. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-8658-0 + CD
MATEMÁTICAS 5º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1469-6
CIENCIAS NATURAIS 5º XIntegrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4604-0
CIENCIAS SOCIAIS 5º XIntegrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4517-3
INGLÉS: TIGER 5 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01464-1

Material non reutilizable
TIGER 5 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43132-4

15-16

...

20-21

 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 6. Aprender es crecer. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-0652-4
LINGUA GALEGA 6. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-3511-3
MATEMÁTICAS 6º Editorial  Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1554-9

CIENCIAS NATURAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4531-9
CIENCIAS SOCIAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4530-2
INGLÉS: TIGER 6 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01465-8


Material non reutilizable
TIGER 6 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43145-4
FRANCÉS (4º E 6º de EP)

19-20 ... 20-21   Livre de l'élève. MIKADO Initiation. Oxford Educación. ISBN 9788467341478
 MÚSICA 

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21  

MÉTODO DE FRAUTA. SIRINGA. INICIACION. El SI. Ed. TANDEM. ISBN: 978-84-813-1742-8 (Desde 3ºEP a 6ºEP).


 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS (para alumnado que curse esta optativa)

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21  

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 3ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4442-8
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 4ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4534-0
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 5ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4443-5
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 6ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4535-7


 RELIXIÓN (para alumnado que curse esta optativa)

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   RELIXIÓN CATÓLICA 1ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4406-0
RELIXIÓN CATÓLICA 2ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4407-7
RELIXIÓN CATÓLICA 3ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4408-4
RELIXIÓN CATÓLICA 4ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4409-1

Distribuir contido