Secretaría

HORARIO

Xornada lectiva - 09:00  h. a 14:00 h   
Comedor - 14:00 h. a 15:00 h.
Saída do transporte escolar - 15:00 h.

Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA do colexio: de 15:00 a 17:00 h.  

Biblioteca: 15:00 a 16:00 h (segundo calendario , grupos de  convivencia estable )

Necesaria autorización escrita do pai/nai,titor ou titora legal  para saír do centro, só, antes de finalizar a xornada ou ao remate da mesma.

 

Descargas

Se precisas un programa para  visualizar arquivos pdf (os que mandamos por correo, por exemplo) pica na imaxe de ADOBE Reader.

 

 

Para instalar a tecnoloxí JAVA podes pinchar neste enlace. Precisarala para acceder a algúns contidos (actividades en Javaclic)

 

RESULTADOS ENQUISAS AVALIACION FAMILIAS

Resultado das enquisas cubertas polas familias do alumnado do centro, en base aos seguintes datos: 

Nº total de familias no centro: 218

Alumnado usuario do servizo de comedor: 247

Porcentaxe de participación: 

Enquisa grao de satisfacción das familias co centro, a nivel xeral : 119 respostas; 54,59 % de participación

Enquisa grao de satisfacción do servizo de comedor: 100 respostas; 40,49 %

 

Opinións das familias e respostas do centro: 

Respostas aos comentarios do grao de satisfacción das familias co funcionamento do centro en xeral. 

Respostas aos comentarios sobre o funcionamento do comedor. 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA O ALUMNADO DE PRIMARIA.

ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en  educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

RESUME DA ORDE: 

Beneficiarios:

Ø 

Directos (sen necesidade de presentar solicitude) Alumnado beneficiario da axuda de material escolar (de 1º a 6º de Primaria).

Ø 

Presentando solicitude:  Alumnado excluído  da axuda de material escolar (de 1º a 6º de Primaria), por diversos motivos, logo da comprobación dos datos da renda (declaración ano 2018, renda  per cápita familiar  igual ou inferior a 6000 €).

 

Presentación da solicitude e documentación:

En “ventanilla”, no centro. Presentarase unha única solicitude por familia,utilizando o formulario normalizado (procedemento ED303E, ANEXO I). iMPRESOS  NO CENTRO OU EN BREVE, NESTA PÁXINA. 

Ø 

Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

Ø 

Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demaismembros computables da unidade familiar.

Ø 

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ouconvenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Prazo de presentación:

Dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (13 de novembro).

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostdos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A Orde do 25 de xuño de 2020 establece o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostdos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A disposición adicional terceira da citada orde autoriza á persoa ttular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva para ditar as disposicións que sexan necesarias para o desenvolvemento e a execución desta orde. En virtude da citada disposición e co fn de facilitar a incorporación do alumnado nos centros docentes sostdos con fondos públicos para o curso 2020/21 e a adaptación ás Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (DOG nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021,

DISPOÑO: Punto único. Incorporación gradual do alumnado

1. O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantll 1º, 2º e 3º curso de educación primarial e educación especial.

2. O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantl e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria

 

Calendario escolar 2020-2021

 

2020

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

SETEMBRO

 

Outubro

 

Novembro

 

Decembro

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

5

6

7

8

9

10

11

 

2

3

4

5

6

7

8

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

12

13

14

15

16

17

18

 

9

10

11

12

13

14

15

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

19

20

21

22

23

24

25

 

16

17

18

19

20

21

22

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

Xaneiro

 

Febreiro

 

MARZO

 

Abril

 

 

 

 

1

2

3

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

 

8

9

10

11

12

13

14

 

8

9

10

11

12

13

14

 

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

 

15

16

17

18

19

20

21

 

15

16

17

18

19

20

21

 

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

 

22

23

24

25

26

27

28

 

22

23

24

25

26

27

28

 

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

31

 

 

 

 

 

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

 

 

 

 

MAiO

 

XUñO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Día

 

Setembro

1, 2, 3, 4

Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do curso 2019/2020.

10

Comezo das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial e educación primaria.

16

Comezo das clases na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial.

Outubro

12

Día non lectivo. Día da Festa Nacional de España.

Decembro

7

Día non lectivo. Día do Ensino.

8

Día non lectivo. Día da Inmaculada Concepción.

23, 24, 25, 28, 29, 30, 31

Vacacións d Nadal.

Xaneiro

1, 4, 5, 6, 7

Febreiro

15, 16, 17

Vacacións de Entroido.

Marzo

29, 30, 31

Vacacións de Semana Santa.

Abril

1, 2, 5

Maio

17

Día non lectivo. Día das Letras Galegas.

Xuño

16, 17, 18, 21, 22

Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria de 2º bacharelato.

22

Remate das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

 

SOLICITUDES COMEDOR E TRANSPORTE ESCOLAR 20- 21

INSTRUCIÓN 2/2019, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL, DO 16 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS

COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

Autodeclaración comedor curso 20-21

 Comedor: 1 impreso por familia

Anexo III: solicitude nais colaboradoras no comedor. Imprescindible presentar certificado delitos sexuales 

 

TRANSPORTE: É NECESARIO PRESENTAR A SOLICITUDE  DE TRANSPORTE ESCOLAR  SÓ  PARA USUARIOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL E DA CONSELLERÍA NAS PARADAS ENTRE PARÉNTESE. 

                                                               (as paradas a máis de 2 km. do centro non precisan autorización)

Transporte: 1 impreso por alumno/a

Ruta de Bascós.  (Bascós- Entrevías)

Ruta de Meda- Marcelle. (Duquesa, Reboredo,21)

Ruta de Vilachá . (Calvo Sotelo, 38, Benito Vicettto, Casas Baratas)

Ruta de Reigada. (Morín1, Morín2, Rivasaltas)

Transporte Municipal

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR curso 2020-2021

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Documento  resume da orde  

AnexoI-II   

 

DATA LÍMITE ENTREGA DE SOLICITUDES: 19 de xuño de 2020

 

 DOCUMENTO OPTATIVAS, COMEDOR, TRANSPORTE

RECOLLIDA DE IMPRESOS, BALEIROS,  NO CENTRO  (PARA CUBRIR)  : de 10 a 11:45 h. , na mesa exterior colocada no porche. 

ENTREGA DE IMPRESOS CUBERTOS: de 12 a 13:30 h.  En ventanilla exterior. 

1 único impreso por familia . Por favor, letra clara e "campos" debidamente cubertos.  

PREGAMOS ENCARECIDAMENTE RESPECTEDES AS MEDIDAS DE SEGURIDADE  e HIXIENE (limpeza das mans, mascarilla, distancia de 2 m., ...) polo ben de todas/os.

Graciñas

Distribuir contido