HORARIO

Xornada lectiva - 09:00  h. a 14:00 h   
Comedor - 14:00 h. a 15:00 h.
Saída do transporte escolar - 15:00 h.

Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA do colexio: de 15:00 a 17:00 h.  

Biblioteca: 15:00 a 16:00 h (segundo calendario , grupos de  convivencia estable )

Necesaria autorización escrita do pai/nai,titor ou titora legal  para saír do centro, só, antes de finalizar a xornada ou ao remate da mesma.