Orientación

O Departamento de Orientación

QUE É?

É un servizo máis do CEIP Plurilingüe Monforte que forma parte esencial da actividade educativa e que ten a finalidade de asesorar ao alumnado, ás familias e ao profesorado, en aspectos relacionados coa acción titorial, os procesos de ensino e de aprendizaxe que teñen lugar nas aulas, o desenvolvemento persoal e social do alumnado e a atención á diversidade.

POR QUEN ESTÁ FORMADO?

  • A Xefa do Departamento (A Orientadora)
  • A Directora e a Xefa de Estudos do Centro.
  • As profesoras de Pedagoxía Terapéutica.
  • A profesora de Audición e Linguaxe.
  • Os/as coordinadores/as de cada Ciclo (tres de E. Primaria e unha de E. Infantil). 

  

¿QUE SERVIZOS PRESTA?

Colabora co profesorado e apoia a este na procura dunha maior calidade educativa.

Valora as necesidades educativas do alumnado e deseña e propón estratexias de intervención personalizada para lograr unha adecuada atención á diversidade.

Asesora ás familias no que respecta ás necesidades educativas dos seus fillos e fillas e facilita o diálogo e a colaboración familia-centro, en busca dunha oferta educativa para o alumnado, concreta e unificada.

Mantén contactos con outras institucións alleas ó centro que poidan reportar algún beneficio educativo para o Colexio: universidades, concellos, asociacións, etc.

  

ONDE ESTÁ?

Ten a súa sede na planta baixa do Colexio, no corredor da biblioteca .

 

QUE HORARIO TEN?

Ten o mesmo calendario (de setembro a xuño) e o mesmo horario (de 9:00 a 14:00 horas) có resto do Centro.

 

Previa cita, na sede do departamento ou no teléfono: 982 828314

 

 

A razón de ser do Departamento de Orientación consiste en “axudar”.

  • Axudar a calquera membro da Comunidade Educativa: profesorado, familias e, por suposto, alumnado.
  • Axudar en calquera tema ou aspecto que mellore a calidade educativa do Centro.
  • Axudar para que a oferta educativa do  CEIP Plurilingüe Monforte sexa xustamente a que necesitan todos e cada un dos seus alumnos e alumnas.

 

 

FLUIDEZ LECTORA

 

7 formas de mellorar a fluidez lectora

Por  Ginny  Osewalt

 

A fluidez lectora é a habilidade de ler con rapidez, precisión e coa expresión apropiada. Os lectores fluídos entenden o que están a ler. Aquí mostramos algunhas estratexias que poden axudar ao noso fillo - filla para ser un- unha mellor lector- lectora.

1.-  Modele a lectura fluída

Lea ao seu fillo ou filla,  para mostrarlle como soa unha lectura fluída. Elixa historias e libros que poidan interesarlle. Lea con naturalidade, coa emoción e o ton de voz apropiado ao que está a ler. Se está ocupado, pode darlle audiolibros para que el escoite o relato mentres le o libro.

2.- Probe a práctica guiada

Elixa un fragmento dunha historia ou dun poema e léao en voz alta mentres o seu fillo ou filla, escoita e segue o texto. Logo lea soamente a primeira liña dese texto e pida ao súa filla ou fillo que llo lea. Lea a segunda liña e pídalle que llo lea. Continúe facendo o mesmo ata que terminase o texto. Repita este exercicio varias veces.

3.- Lean xuntos

Elixa un libro ou unha pasaxe que non sexa moi longo e léao mentres o súa filla ou fillo escoita e segue a historia no libro. Logo lean xuntos o mesmo libro ou pasaxe varias veces.

4.- Ler o mesmo varias veces

Elixa un libro curto ou pasaxe dunha historia que estea lixeiramente por encima do nivel de lectura do seu fillo. Faga que o lea. Se a súa filla ou  fillo, le algunha palabra de modo incorrecto ou dúbida por máis de cinco segundos, diga a palabra en voz alta e faga que a súa filla ou  fillo repítaa. Logo o seu fillo ou filla debería continuar lendo. Ao terminar o libro ou pasaxe, faga que o seu fillo ou filla,  léao unhas tres ou catro veces máis.

5.- Actúe algúns textos

As pasaxes que normalmente se len nunha actuación pública, como poesías, pezas de teatro, discursos e chistes son todas excelentes formas de desenvolver a lectura en voz alta. Despois de que o seu fillo/ filla  practicase durante a semana, podería “actuar” para toda a familia.

6.- Mida o tempo e faga un gráfico da práctica da lectura

Elixa un texto curto que sexa apropiado para o nivel de lectura do seu fillo e faga unha copia para vostede. Faga que o seu fillo/filla  léao en voz alta por un minuto. Xuntos conten o número de palabras correctas que leu nese minuto. Pídalle que anote ese número nun gráfico de barras. O súa filla/ fillo deberá ler ese pasaxe tres ou catro veces máis, e continuar agregando os números no gráfico. Pronto o súa filla/ fillo notará que a súa velocidade e precisión melloran.

7.- Eloxie de corazón

Utilice os eloxios para desenvolver a conciencia da súa filla/fillo de si mesmo. Utilice comentarios como “me encanta como fixeches que a túa voz soase forte, xa que así souben que o que dicías era importante” ou “dixeches todas as palabras correctamente. Con todo, custoume seguir parte do que dicías porque liches moi rápido”.

 

https://www.understood.org/es- mx/ school- learning/ partnering- with- childs- school/ instructional- strategies/7- ways- to- improve- reading- fluency? view= slideview

ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE

Estimulación da linguaxe

No triptico adxunto dámosvos algunhas recomendacións para estimular a linguaxe dos vosos fillos e fillas, así como erros que debedes evitar.  Clicade sobre este enlace.

Pódese descargar e imprimir.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

A orientación enténdese como un proceso que inclúe a toda a comunidade educativa, que comeza no momento da escolaridade e remata ao finalizar as ensinanzas non universitarias. Forma parte esencial da actividade educativa, establecendo unha vía de asesoramento permanente ao profesorado e ás familias.

Así pois, o Departamento de Orientación debe abordar, no seu ámbito de intervención, a toda a comunidade educativa, contribuíndo ao pleno desenvolvemento das potencialidades de todos os nenos e nenas, facilitando os procesos de normalización e integración do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

 

ENLACES INTERESANTES

 

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html

- Ministerio

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/pb/enlaces/comunidades.html

- Acceso a Portales educativos por CCAA

http://www.ceiploreto.es/

https://www.aulapt.org/

http://ediaula.blogspot.com/2012/11/pdi-e-neae.html

http://www.educarenigualdad.org/documento/?id=3656

https://aulaintercultural.org/IMG/pdf/nimasnimenos.pdf

   

 

Distribuir contido