Skip to Content

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA Curso 2020-2021. Do 1 ao 10 de xullo.

Ábrese o prazo de formalización de matrícula do 1 ao 10 de xullo.

Debe entregar no centro, en horario de 9:00 h a 13:00 h a seguinte documentación.

Tódolos formularios e impresos tamén están á vosa disposición no centro.

ANUNCIO: apertura do prazo para colaboradores/as do comedor escolar

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO CENTRO CEIP A IGREXA CALO COMO COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS/AS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTEO CURSO 2020-2021.

 

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares doalumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2020-2021, colaborar nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan en Dirección.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 11 de setembro de 2020, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 21 de decembro de 2020.

Durante o curso escolar 2020-2021 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

Calo, a 22 de xuño do 2020

O director do centro

Información para o alumnado que se vai matricular no IES de CACHEIRAS.

Para todo aquel alumnado que vai realizar a súa matrícula no IES de Cacheiras, tendes toda a información do proceso na súa páxina web, en concreto nesta dirección: Admisión Admisión e matrícula 20-21 IES Cacheiras

Adxuntamos tamén a carta da ANPA para as familias.

 

Solicitude de transporte escolar e comedor para o curso 2020-2021

Iniciamos o proceso de solicitude de comedor e transporte escolar para todo o alumnado matriculado no centro.

Data límite de entrega das solicitudes: 10 de xullo (inclusive)

SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR:

Debe cubirse e entregar no centro o formulario de solicitude tendo en conta que todo o alumnado debe solicitar parada, e a maiores (no mesmo formulario ) todo o alumnado que teña o seu domicilio a unha distancia inferior a 2 Kms ou estea fora da súa área de influencia, debe solicitar a autorización excepcional.

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE PARADA E AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL. (Entregar no centro)

Información sobre rutas e paradas.

Ver rutas, paradas e distancias.

 * O prazo de solicitude de novas paradas é ata o 17 de xullo.

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR

Todo o alumnado que vaia facer uso do comedor escolar debe cubrir e entregar no centro a folla de autodeclaración.

FOLLA AUTODECLARACIÓN COMEDOR ESCOLAR. (Entregar no centro)

Resumo de informacións importantes para a baremación e uso do servizo de comedor.

 

NORMATIVA COMEDORES ESCOLARES:

DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de educación.

Libros de texto para o curso 2020-2021 CEIP A Igrexa - Calo.

Publicamos o listado de libros de texto para o vindeiro curso 2020-2021

LIBROS DE TEXTO 2020-2021

Listaxe DEFINITIVA DE ADMISIÓN do alumnado para o curso 2020/2021

Desde hoxe está publicada a LISTAXE DEFINITIVA DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021 no taboleiro interior de anuncios do colexio. De acordo coas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o Proceso de Admisión do Alumnado, e coa Lei de Protección de Datos, non podemos publicar nin trasladar información desta lista a través doutro medio.

Para facilitar a información ás familias nesta situación de Alerta Sanitaria por COVID19, e tratando de evitar desprazamentos non necesarios, querémosvos trasladar os seguintes datos para a vosa información

A TOTALIDADE DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PRESENTADAS FORON ADMITIDAS.

O prazo de matrícula para o alumnado admitido é do 1 ao 10 de xullo. Publicaremos en breve as instruccións para a solicitude de matrícula.

Calendario proceso de admisión.

Recollida de Libros de texto 3º e 4º de Primaria.

Informamos do procedemento para a recollida dos libros de texto dos cursos de 3º e 4º

Recollida de libros de texto de 3º de Primaria:

O vindeiro luns 15, e martes 16, procederemos a recoller os libros de texto de Terceiro de Primaria.
O horario de entrega será de 9:00 da maña ata as 13:00 horas.

Recollida libros de texto de 4º de Primaria:

O vindeiro mércores 17 e xoves 18, procederemos a recoller os libros de texto de Cuarto de Primaria.
O horario de entrega será de 9:00 da maña ata as 13:00 horas.

Recollida de Libros de texto 5º e 6º de Primaria.

Informamos do procedemento para a recollida dos libros de texto dos cursos de 5º e 6º

RECOLLIDA LIBROS DE TEXTO 6º Primaria.

O vindeiro xoves día 11, recolleremos os libros de texto de sexto de Primaria.

Ademais procederase a devolver os cartos da excursión de fin de curso por parte dos titores. Para facelo ordenadamente, fixéronse varias quendas por orde de apelidos:

 • De 9 a 10: O alumnado de sexto que teña o seu primeiro apelido comprendido entre Alonso e Bustelo, ambos incluídos.
 • De 10 a 11 horas: de Cabanas a Fernández Mazaira.
 • De 11 a 12 horas: de Fernández Raimúndez a Mirás.
 • De 12 a 13 horas: de Montoto a Puga.
 • De 13 a 14 horas: de Rivadulla a Zas.

RECILLIDA LIBROS DE TEXTO 5º Primaria.

O vindeiro venres día 12, procederemos a recoller os libros de texto de Quinto de Primaria. O horario de entrega será de 9:00 da maña ata as 13:00 horas.

Listaxe PROVISIONAL DE ADMISIÓN do alumnado para o curso 2020/2021

Desde hoxe está publicada a LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021 no taboleiro interior de anuncios do colexio. De acordo coas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o Proceso de Admisión do Alumnado, e coa Lei de Protección de Datos, non podemos publicar nin trasladar información desta lista a través doutro medio.

Para facilitar a información ás familias nesta situación de Alerta Sanitaria por COVID19, e tratando de evitar desprazamentos non necesarios, querémosvos trasladar os seguintes datos para a vosa información

4º EI. A totalidade de solicitudes presentadas foron admitidas. Non houbo ninguén que solicitase admisión para 4º EI que non obtivese praza.

6º EI. Tódalas solicitudes presentadas obtiveron praza.

1º EP. Tódalas solicitudes presentadas obtiveron praza.

3º EP. Presentáronse 4 solicitudes pero non había vacantes, polo que non obteñen praza ningunha das solicitudes presentadas

4º EP. Tódalas solicitudes presentadas obtiveron praza.

6º EP. Tódalas solicitudes presentadas obtiveron praza. 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: Axudas para adquirir libros de texto e material escolar - Curso 2020/21

Acaba de ser publicada a Orde do ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Normas para a presenza no centro escolar - COVID-19

Convocatoria Xunta de Galicia: https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

EXTRACTO da Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto.

Prazos: 20/05/2020 - 19/06/2020

Destinatarios::
Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: para ser beneficiario do fondo solidario de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2019/20, así como os libros emprestados no curso 2017-2018. A solicitude será única para todos os fillos e fillas matriculados no mesmo centro para o curso 2020/21.

Alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria: solicitar axudas para adquisición de libros.
   

Alumnado con renda percápita igual ou inferior a 6000 euros: solicitar a axuda para adquisición de material escolar.

Presentación da solicitudes:

 • Formularios para solicitude no centro. Mediante os Anexos I e II.


Documentación a presentar:

 • ANEXO I da solicitude.
 • ANEXO II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais se poderá aceptar:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
Distribuir contido


by Dr. Radut