Skip to Content

Rutas e Transporte

RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR 2021-2022

Solicitude transporte escolar.

Aberto o prazo de solicitude do servizo de transporte escolar

Solicitude de transporte escolar para o curso 2020-2021

Rutas de Transporte.

RUTA Carballal - Vilar de Calo (Milladoiro): Carballal > Galanas > Reborido > Vilar de Calo (Milladoiro).

RUTA Folgueiras (Cruce) - O Curro: Folgueiras (cruce) > Folgueiras > A Xesta > Santo Domingo > Mazas > Solláns (cruce) > Solláns (Pereira) > Vilar de Calo I (Bariloche) > Vilar de Calo II (Frutas Barreiro) > Vilar de Calo III (Casa Pradera) > O Curro.

RUTA Cascandelo - Texexe:Cascandelo > Raíces > Pedreira > Osebe (cruce) > Casalonga > Ameneiro > Texexe.

RUTA Casal (Mouromorto) - Bustelo: Casal (Mouromorto) > Cantoña > Bustelo.

RUTA Luou - Rúa de Francos: Luou > Espasande > Seixos > Cornide > Regoufe > Loureiro > A Grela > Mosteiro (Lampai) > A Silva > Beitureira > Bascuas > Vilar de Francos > Rúa de Francos.

Todo o alumnado que teña o seu domicilio a unha distancia inferior a dous quilómetros do centro ou que estea fóra da súa área de influencia, DEBERÁ SOLICITAR unha autorización excepcional.

No documento adxunto tendes a listaxe de rutas coas distancias ao centro.

HORARIOS E RECOLLIDA DO ALUMNADO:

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E 1º, 2º, 3º E 4º EDUCACIÓN PRIMARIA.

 • O alumnado transportado deberá ser recollido nas paradas polas persoas responsables, os cales comunicarán ao centro educativo os seus teléfonos de contacto.
 • Poderase autorizar a outros adultos ou irmáns maiores entregando nos centros as correspondentes autorizacións expresas para o efecto.
 • Os autobuses esperarán nas paradas o tempo necesario para asegurar a recollida dos escolares, que, en todo caso non excederá de 5 minutos.
 • Transcorrido ese tempo continuarán co seu itinerario levando consigo ao alumnado non recollido ata as dependencias da empresa de transportes, onde permanecerán custodiados ata a hora de peche, momento no que poderán ser levados ás dependencias da Policia Local ou da Garda Civil para traspasarlles a custodia dos/as menores.

A reiteración destas dúas últimas circunstancias en máis de 4 ocasións poderá dar lugar, tralo oportuno análise das circunstancias familiares concorrentes, á revisión do medio de saída do centro e/ou o medio de recollida nas paradas escollido para os escolares.

ALUMNADO DE 5º E 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Os escolares poderán baixar sós nas paradas de transporte escolar sempre cas persoas responsables presenten no centro unha autorización expresa ao respecto, que eximirá á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares.

AUTORIZACIÓN ALUMNADO DE 5º E 6º

Saída do alumnado

En cumprimento do establecido na instrución 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e Recursos Humanos pola que se establecen normas sobre a saída dos alumos/as escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo  informamos que:

RECOLLIDA AO REMATAR AS CLASES OU EXCURSIÓNS

 • O alumnado de 5º e 6º de E. Primaria poderá abandonar só o centro escolar ao remate da xornada lectiva, ao finalizar as actividades extraescolares e excursións ou visitas culturais sempre que o centro conte coa debida autorización da súa familia.
 • O resto do alumnado deberá ser recollido polos seus pais ou persoas autorizadas por estes. Neste caso o centro debe contar coa debida autorización . Tamén se poden autorizar a irmáns maiores de 5º e 6º de E. Primaria para facer dita función.
 • No caso de separación ou divorcio atenderase ao procedemento establecido na sentencia xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do alumno/a.
 • O alumnado permanecerá custodiado no centro o tempo que en cada caso se considere prudencial, a partir do horario de recollida fixado. Os responsables da recollida dos nenos/as terán obriga de comunicar ao centro calquera demora que poidan sufrir, de non contactar con eles nun período inferior a 30 minutos, remitirase á Policía Local ou Garda Civil.
 • Cando un alumno/a teña que saír do centro en horario lectivo deberá ser recollido por algún dos seus proxenitores ou por persoa autorizada previamente. Para iso deberá cubrir o correspondente xustificante na conserxería do centro.

RECOLLIDA NAS PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

 • ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E 1º, 2º, 3º E 4º EDUCACIÓN PRIMARIA.
  • O alumnado transportado deberá ser recollido nas paradas polas persoas responsables, os cales comunicarán ao centro educativo os seus teléfonos de contacto.
  • Poderase autorizar a outros adultos ou irmáns maiores entregando nos centros as correspondentes autorizacións expresas para o efecto.
  • Os autobuses esperarán nas paradas o tempo necesario para asegurar a recollida dos escolares, que, en todo caso non excederá de 5 minutos.
  • Transcorrido ese tempo continuarán co seu itinerario levando consigo ao alumnado non recollido ata as dependencias da empresa de transportes, onde permanecerán custodiados ata a hora de peche, momento no que poderán ser levados ás dependencias da Policia Local ou da Garda Civil para traspasarlles a custodia dos/as menores.

A reiteración destas dúas últimas circunstancias en máis de 4 ocasións poderá dar lugar, tralo oportuno análise das circunstancias familiares concorrentes, á revisión do medio de saída do centro e/ou o medio de recollida nas paradas escollido para os escolares.

 • ALUMNADO DE 5º E 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
  • Os escolares poderán baixar sós nas paradas de transporte escolar sempre cas persoas responsables presenten no centro unha autorización expresa ao respecto, que eximirá á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares.
Distribuir contido


by Dr. Radut