Inmersión Lingüística

CONVÓCANSE AXUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VERÁN EN LINGUA INGLESA

 

inmersiónPublicación da Orde do 8 de marzo de 2011, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2011, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (DOG do 11-03-2011).

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 12 de marzo e remata o día 12 de abril (non incluído).

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web

http://www.edu.xunta.es/axudasle.

COLONIAS DE VERÁN

mec

 

           O Ministerio de Educación convoca, o Programa de inmersión lingüística  de  colonias de verán a desenvolver dous turnos de quince días  no mes de agosto  en distintos puntos da xeografía española e dirixido ao alumnado de 5º, 6º de educación primaria  e 1º da ESO escolarizad@s en centros públicos, coa finalidade de promover a aprendizaxe da lingua inglesa e a convivencia durante períodos semanais con alumnado doutras comunidades autónomas fóra do seu contorno escolar.

A cada colonia asistirán douscentos alumnos/as, distribuidos en dous grupos de cen para os dous turnos de asistencia mencionados. 

Desenrolaranse en réxime de internado e impartiranse clases de lengua inglesa; éstas  complementaranse con actividades lúdicas, deportivas, etc., que se utilizarán como situacións de aprendizaxe dos aspectos orais da lingua inglesa.

Correrá a cargo das familias dos/as participantes o seu  traslado, tanto de ida coma para o regreso, dende o seu   domicilio ata o lugar onde se desenrole a colonia.

Quen dexese obter unha das axudas convocadas pola presente Resolución, deberán cumplimentar en todos os seus apartados o modelo de solicitude con los datos do  alumn@ solicitante, que figura na páxina Web: www.educacion.es ou a través dos seguintes enlaces:


http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones...

 

  
   

ALL THE INFORMATIÓN ABOUT OUR TRIP TO MÉRIDA

 

 

You can click on these links and you have all the information about our Language Inmersion in Aljucén:

 

trip

The trip

 

water

Water Day

earth

Earth Day I

 earth

Earth Day II

 flora

Flora Day

 fauna

Fauna Day

 competition

The Last Day

project

 Our Week Project

 

back 

Back to school

 

A Photo Competition

 photo competition

And the winner is...

 

 

THE PHOTO COMPETITION STARTS

 

If you are a pupil who went to Aljucén and you've got  a photo about our travel ,  you can send to teacher Montse's mail and you can participate in this contest. You can vote the best photo for you.

This is my photo but it's out of competition.

photo competition

REMEMBER: Don't forget to   write your name on the  e-mail .

IT'S TIME TO VOTE:

If you click on the link below you see the photos  and you can vote

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfrian/node/1os076

 

 
   

OUR PROJECT

 During this week we were working in small groups about water (how to save water and not to waste it), the Flora ( we create a character who lives in the forest and who takes care of it ) and the Mother Earth ( we sing the  song "It's up to me and you" and we make some versions about it) In this video you can have a look to our works:

 

 

 
   
   
   
   

Powered by Drupal - Design by artinet