Equipos docentes

Curso 2022-2023

 1.COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 

 Etapa/Ciclo                                                             Coordinador/a

 Ed. Infantil                                                   Iria Martín Souto

 1º e 2º de Primaria                                     Raquel Martínez García

 3º e 4º de Primaria                                     Mª Concepción Varela Fernández

 5º e 6º de Primaria                                     Mª José Iglesias Lendoiro                                    

  Outros: Director, Orientador, Coordinadora do E.D.L.G., Xefa de Estudos, PT, AL, Coord de Biblioteca e coord de Extraescolares e complementarias

2. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LÍNGUA GALEGA

    Etapa/Ciclo                                                       Coordinador/a

    Coordinadora do Equipo                               Mª Beatriz Doval Pociña

    2º Ciclo Infantil                                   Mª Beatriz Doval Pociña

                                                                  Iria Martín Souto

                                                             

                                                             

    1º e 2º de Primaria                         Beatriz Dono García e Raquel Martínez García

                                                          

    3º e 4º de  Primaria                        Estefanía Novo Rebollo e Mª Concepción Varela Fernández

                                                                                                                  

    5º e 6º de Primaria                         Miriam Suárez Varela e  Carolina Valeiro López

    Especialista en Inglés                      Seila María Pouso Suárez

                                                            

    

3. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

    Etapa/Ciclo                                              Coordinador/a

    Coordinadora do Equipo                    Ana Roca Deibe           

    2º  Ciclo Infantil:                                Begoña Buján Núñez

                                                            Mª Mar Polo Fernández

                                                          

    1º e 2º de Primaria:                            Ruth Froufe Lagoa

    3º e 4º de Primaria:                            Silvia Sánchez Bascoy

                                                             Paz Roca Casanova  

   5º e 6º de Primaria:                              Mª José Iglesias Lendoiro

    Xefa de Estudos                                   Mª Dolores Mantiñán Loureiro

 

4. EQUIPO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Coordinadora: Mª Dolores Mantiñán Loureiro

 • Eva Fariñas Pérez
 • Mª Jesús Vázquez Nolasco
 • Mª Luz Vázquez Miramontes 
 • Virginia Pato Alonso
 • Alfonso González López
 • Dolores Bellón Concheiro
 • Mª Rosario Iglesias Méndez
 • Patricia Vilela Silva
 • Verónica Iglesias Fustes
 • Olalla Prieto Rey

 

5. DINAMIZACIÓN DAS TIC - PLAN DIXITAL -  EDIXGAL

Coordinador:                    Pablo Rey Vázquez

EDIXGAL:                        Antonio Mandiá Sánchez

 • Marina Fernández López - 3º ciclo
 • Juan Fco. Vicente González - Director
 • Aurora Souza Parra - Infantil
 • Jacqueline Vázquez Níñez - Infantil
 • Fco José Pía Pérez - AL Orientación
 • Mª Cocepción Cotovad Gil - Orientación
 • (Titoras-es de 5º e 6ºEP cando sexa necesario)

                           

                           

6. EQUIPOS DOCENTES 

    Educación Infantil                         

          Coordinadora: Iria Martín Souto (apoio)

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Eva Mª Fariñas Pérez (4º A E.I.)
 • Mª Jesús Vázquez Nolasco (4ºB E.I)
 • Aurora Souza Parra (5ºA EI)
 • Jacqueline Vázquez Níñez (5ºB EI)
 • Mª Mar Polo Fernández (6º A E.I.)
 • Mº Beatriz Doval Pociña (6ºB E.I.)
 • Mª Begoña Buján Núñez ( Apoio na aula e música)
 • Patricia Vilela Silva (Audición e Linguaxe)
 • Seila María Pouso Suárez (Especialista de Inglés)

1º e 2º de Primaria - 1º CICLO

 

          Coordinadora: Raquel Martínez García (2ºB)

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Beatriz Dono García (Titora de 1ºB)
 • Ruth Froufe Lagoa (Titora de 1º A )
 • Mª Dolores Mantiñán Loureiro (Titora de 2ºC)
 • Ana Roca Deibe (Titora de 2ºA)
 • Juan Francisco Vicente González (Especialista en Educación Física)
 • Verónica Iglesias Fustes (Especialista en Audición e Linguaxe)
 • Mª Concepción Cotovad Gil (PT - preferente)

3º e 4º de Primaria - 2º CICLO

          Coordinadora: Mª Concepción Varela Fernández - 4ºA

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Estefanía Novo Redondo -Titora 3º A
 • Silvia Sánchez Bascoy - Titora 3ºB
 • Virginia Pato Alonso - Titora 4º B
 • Antonio Mandiá Sánchez - E. Musical
 • Mª Paz Roca Casanova – E. Relixiosa
 • Francisco José Pía Pérez – Audición e Linguaxe
 • Rosario Iglesias Méndez - PT

   5º e 6º de Primaria - 3º CICLO

          Coordinadora:  Mª José Iglesias Lendoiro - 6ºA

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Marina Fernández López – Titora 6º B
 • Alfonso González López – Titor 6º C
 • Miriam Suárez Varela – Titora 5º B
 • Carolina Valeiro López – Titora 5º A
 • Pablo Rey Vázquez – E. Física
 • Dolores Bellón Concheiro - PT
 • Mª Luz Vázquez Miramontes - L. Inglesa
 • Olalla Prieto Rey- PT(PROA+)

Powered by Drupal - Design by artinet