Skip to Content

 

   

Museo do Xogo Popular

OS XOGOS POPULARES

 

Que xogos rondan os nosos corredores...

   
O PEÓN (S/V) OS ZANCOS (C/V)  A CHAVE (S/V)
     
A COMBA (C/V) AS CHAPAS (C/V) A PETANCA (S/V)
     
A PITA CEGA (C/V) OS BOLOS (C/V)  O ARO(C/V)
   
A MARIOLA (C/V) A RODA (C/V) O PANO (S/V)
     
O BOLICHE (C/V)    

 

 

XOGO POPULAR - A COMBA

A COMBA

Que tipo de xogo é?

Consiste en empregar unha corda e nun espazo amplo saltar o maior número de veces posible.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, enredos

 

XOGO POPULAR - A RODA

A RODA

Que tipo de xogo é?

Os xogos de roda ou corro consisten en que, ben a familia ou un grupo de nenos/as dirixido por unha persoa adulta (se se trata das primeiras idades), ben unha cuadrilla de nenos/as autónomos, fagan a roda e canten, a tempo que realizan as accións que a cantiga que verbalizan vai demandando.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, enredos

XOGO POPULAR - A MARIOLA

A MARIOLA

Que tipo de xogo é?

Existen infinitas formas da mariola (o debuxo no chan, con casas, que pode facerse cun xiz, cun garabullo... dependendo do tipo de terreo) por Galicia adiante. O grupo decide a orde de intervención tirando unha tella ou pedriña a unha raia. Cada xogador/a comeza tirando a tella ao número un. Despois, sen tocar as raias e saltando cunha perna soa, irá empurrando a tella tratando de metela, sucesivamente, en cada un dos cadros, ata chegar ao último número, e volver.

 

Sacada a tella do truco, volve empezar, pero lanzando agora ao cadro número dous e realizando todo o proceso de novo. Repítese a operación sucesivamente, cada vez lanzando ao cadro seguinte, ata chegar ao último número. Cando o xogador/a en cuestión comete un fallo, cédelle a vez ao seguinte.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico

 

XOGO POPULAR - OS BOLOS

OS BOLOS

Que tipo de xogo é?

O xogo practícase nun terreo chan e libre, no que se marca, a zona de lanzamento, o fite, a liña de 15 e a liña de 20 (cando o terreo é suficiente, pódese marcar incluso a de 30). Aínda que non é imprescindible, cómpre que no extremo final do campo exista un obstáculo natural que pare os birlos, dado que é relativamente fácil extravialos.

Interveñen cando menos dous xogadores/as enfrontados, aínda que poden participar catro ou máis, por parellas ou equipos. Situados os nove birlos no seu lugar (permanentemente marcado enriba dunha laxe dura), arrebólase a bóla contra eles tratando de tirar o maior número posible.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, enredos

 

XOGO POPULAR - A PITA CEGA

A PITA CEGA

Que tipo de xogo é?

Os xogadores/as sitúanse en corro. A un deles/as, no centro do corro, tápanselle os ollos. Unha vez “cego/a”, fáiselle dar voltas sobre si mesmo/a para desorientalo. Desfaise o corro e a “pita cega” tratará de pillar algún/ha dos outros/as participantes. Con aquel/a que pille, intercambiará os papeis

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, enredos

XOGO POPULAR - A PETANCA

A PETANCA

Que tipo de xogo é?

Xogo importado de Francia arredor do século XVIII, constitúe unha sosegada actividade de lanzamento de precisión. Precísanse varias bólas metálicas, duns 7 cm de diámetro, e un boliche, bóla moito máis pequena (similar a unha canica) de madeira.

O xogo pode practicarse individualmente ou por equipos. Escollido o equipo que empeza, facendo unha tirada, o primeiro xogador/a escolle lugar de lanzamento e traza arredor del un círculo duns 35-50 cm de diámetro. Lanza, entón, o boliche. A continuación, el mesmo ou alguén do seu mesmo equipo, lanzará a primeira bóla, tratando de arrimala ao boliche (este xogador, por razóns evidentes, recibe o nome de arrimador).

Seguidamente, os elementos do outro equipo lanzan tantas veces como sexa necesario ata que conseguen situar unha das súas bólas máis preto do boliche ca a bóla lanzada en primeiro lugar.

Volve, entón, o equipo orixinal lanzar. Gaña punto aquel equipo que consiga situar unha das súas bólas máis preto do boliche. O xogador/a gañador será o encargado de iniciar o novo tanto lanzando o boliche cara ao lado contrario do campo, segundo temos descrito.

Algunhas regras básicas do xogo son estas:

- Os pés do xogador/a que lanza non poden levantarse totalmente do chan.

- O lanzador/a non pode saír do círculo ata que a bóla toque o chan.

- O lanzador/a debe estar totalmente situado no interior do círculo.

- É válido darlle ás bólas xa situadas no chan para arredalas do boliche, e mesmo a este para modificar a súa posición.

- Cada xogador/a dispón dunha ou dúas bólas.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, enredos

 
 

XOGO POPULAR - AS CHAPAS

AS CHAPAS

Que tipo de xogo é?

Cada participante colle unha chapa dun refresco e mesmo lle introduce lama, para facela máis pesada e máis controlable. A técnica de lanzamento é similar á das bólas. Cada participante tira tres veces seguidas, sempre que non perda por guindar a chapa fóra ou por caer nalgunha das áreas de perigo.

As regras deben acordarse, tendo en conta, ademais, o camiño trazado e os obstáculos que se lle puxeron. Non obstante, parecen consensuadas as seguintes:

- Se a chapa sae fóra, chegado de novo a súa vez, o seu dono situaraa alí onde saíu a chapa para continuar o camiño.

- Se a chapa cae no cárcere ou na morte, débese empezar de novo.

- Pódese tentar pasar polos atallos, pero se a chapa sae fóra, tamén se debe comezar de novo na saída.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade

XOGO POPULAR - A CHAVE

A CHAVE

Que tipo de xogo é?

Para practicar este xogo abonda cunha chave (de diferentes tipos en cada zona do país) e cunhas moedas gordas (os pellos) que son lanzadas contra aquela a unha distancia duns 20-30 pasos. O xogo practícase singularmente por parellas, aínda que son factibles competicións individuais e por equipos, e mesmo se utiliza un lanzamento previo para elixir parella.

O sistema de puntuación é complexo e diferente en cada zona do país. Non obstante, basicamente obtéñense oito puntos por cada pello que toque a chave, e incluso un punto para o pello máis próximo cando ninguén atinou. Así e todo, cando a tirada tivo igual éxito nas dúas parellas, ningunha delas anotará ningún punto.

Idade: de 14 a 18 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, espectáculos

XOGO POPULAR - O ARO

O ARO

Que tipo de xogo é?

O xogo consiste en facer rolar, en equilibrio, un aro (tradicionalmente “fabricado” a partir dun caldeiro vello ou incluso da roda dunha bicicleta) termando del coa guía, arame con forma de gancho na punta. Acadada a habelencia suficiente, os aros permiten a organización de competicións de velocidade e de habilidade.

Idade: de 7 a 14 anos

Obxectivo: de habilidade, de exercicio físico, enredos

Distribuir contido


by Dr. Radut