Comunidade educativa

Proxecto Terra no CRA de Valga

A experiencia do CRA de Valga na creación de patios vivos, activos e inclusivos nas seis escolas que compoñen o centro educativo. Unha experiencia de compromiso compartido por toda a comunidade educativa: profesorado, familias, Concello de Valga e Consellería de Educación.

As outras cen linguaxes na infancia

Deseño dunha proposta educativa de accións colaborativas

Xestión do impacto psicolóxico en situacións críticas nos centros educativos galegos

A biblioteca e o proxecto de investigación documental O mar

Planeta auga, satélite lectura

CEIP O Pombal
Un traballo interdisciplinar no que participa toda a comunidade educativa

A biblioteca do CEIP Víctor Sáenz

CEIP Víctor Sáenz
Un proxecto de centro

Ramaxes lectoras

A posta en valor das bibliotecas escolares a través das colaboracións na promoción da lectura no concello de Porto do Son