Igualdade

Coeducación e convivencia no currículo LOMLOE

Club de letras

Unha oportunidade para o cambio

1,2,3… poesi, la, sol

Proposta didáctica para a creación de videopoemas en educación primaria

A igualdade como principio reitor na educación

Ellas escriben

Unha xanela dixital ás mulleres escritoras na literatura do currículo de cuarto da ESO

O refraneiro galego baixo a lupa violeta

Revisamos como as desigualdades e os roles de xénero perduran nos ditos populares.

A igualdade está nas nosas mans

Un proxecto de igualdade nunha escola infantil de 0 a 3 anos

Nós tamén creamos desde o CEE Santa María

Congreso Clavico 2020

24/10/2020

Páxinas