Igualdade

Congreso Clavico 2020

24/10/2020

Miserábeis

O teatro musical para fomentar a igualdade, a dinamización do galego e o desenvolvemento das competencias na secundaria

A igualdade no currículo e o seu traslado ás aulas

Antídotos contra a violencia de xénero

Proxecto de intervención en materia de coeducación e igualdade

Sobre bibliotecas e inclusividade

As experiencias inclusivas da biblioteca do IES de Poio

Páxinas