PASOS A SEGUIR DESPOIS DE OBTER O CERTIFICADO

 

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE (70 HORAS)
Acude á Capitanía Marítima co certificado do curso para solicitar a Libreta Marítima.

+

LIBRETA MARÍTIMA (Trámites en Capitanía Marítima)

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR A LIBRETA MARÍTIMA 

 

+

RECOÑECEMENTO MÉDICO DE APTITUDE NO ISM CORRESPONDENTE (VÍDEO)

PODES VER AS OFICINAS DO ISM AQUÍ

+

OUTROS CURSOS (OPCIONAIS)

-Curso de Mariñeiro/a de Ponte, Mariñeiro/a de Máquinas ou Buques de Pasaxe (embarcacións da Mariña Mercante).

-Curso de Mariñeiro/a Pescador/a (embarcacións de Pesca).

=

PREPARADO PARA ENROLARSE