OPERADOR/A XERAL DO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO E SEGURIDADE MARÍTIMA

CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO

XXMAPX2130

DURACIÓN 140 Horas.
REQUISITOS
  • Ter 18 anos cumpridos.
  • Formación Básica en Seguridade.
  • Nocións de inglés.

Condición preferente:

  • Titulacións profesionais de Mariña Civil (mercante e pesca); Patróns/oas; Mariñeiros/as con mando; Capitáns e Patróns/oas de iate habilitados comercialmente.
DESCRICIÓN

Proporciona o certificado profesional requirido ao persoal radiooperador de forma que posúan os coñecementos mínimos, comprensión e suficiencia requeridos para o seu cometido na radiocomunicación. 

TEMARIO

MÓDULO 1. PRINCIPIOS XERAIS E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SERVIZO MÓVIL MARÍTIMO.

1.1.Tipos de comunicacións no servizo móvil marítimo:

1.2. Os principios xerais e as características básicas do Servizo Móvil Marítimo por satélite.

MÓDULO 2. COÑECEMENTOS PRÁCTICOS E HABILITACION DO EQUIPO BÁSICO DA ESTACIÓN DUN BARCO.

2.1.Conocimientos básicos de los equipos de una estación:

2.2.Llamada Selectiva Digital (LSD):

2.3.Conocimiento de los principios generales de los sistemas NBDP y Radiotélex. Capacidad para el usos del equipo NBDP y de Radiotélex en la práctica.

2.4.Coñecemento do uso dos sistemas de INMARSAT. Capacidade no uso do INMARSAT. O simulador na práctica.

2.5.Erros locais: Mellora na localización elemental de erros por medio dun instrumento de medida ou o software dacordo cos manuais do equipo; Reparación de erros elementais, tales como a sustitución de parafusos, os indicadores de lámparas, etc.

MÓDULO 3. PROCEDEMENTOS OPERACIONAIS E OPERACIÓN DETALLADA DA PRÁCTICA DOS SISTEMAS SMSSM E OS SEUS SUBSISTEMAS.

3.1.Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima

3.2.Uso do INMARSAT no SMSSM: 

3.3.NAVTEX. 

3.4.Radiobalizas de socorro (RBLS). 

3.5.Respondedor, radar de búsqueda e salvamento (SART). 

3.6.Procedementos de comunicación de llamada de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM. 

MÓDULO 4. CAPACIDADES Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LAS COMUNICACIONES GENERALES.

4.1.Capacidad del uso de la lengua inglesa, tanto escrita como hablada, para el intercambio satisfactorio de comunicaciones relevantes con la seguridad de la vida humana en la mar: 

4.2.Procedimientos y prácticas obligatorias: 

4.3.Conocimiento teórico y práctico de los procedimientos generales de comunicaciones.

ATRIBUCIÓNS

Sección A-IV/2, del STCW, enmendado por la Conferencia de Manila 2010 e incorporado por la Directiva 2012/35/VE. Resolución de la DGMM de 18 de junio de 2013.

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de los marineros de la Marina Mercante (BOE número 2910del 2/12/2016).

Requerirase a posesión do certificado de Operador Xeral do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítimo aos capitáns oficiais encargados da garda de navegación de buques civís acollidos ao Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítimo en calquera zona de navegación, salvo os buques que só realicen navegacións na zona A1, según a definición desa zona do Real Decreto 1185/2006, de 16 de outubro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as radiocomunicacións marítimas a bordo dos buques civís españois.

MÁIS INFORMACIÓN
DATAS DE CURSOS PINCHA AQUÍ PARA SABER DATAS DE CURSOS