OPERADOR/A RESTRINXIDO DO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO E SEGURIDADE MARÍTIMA

CÓDIGO PARA A OFICINA DE EMPREGO

XXMAPX2132

DURACIÓN 55 Horas.
REQUISITOS
  • Ter 18 anos cumpridos.
  • Formación Básica en Seguridade.
  • Nocións de inglés.

Condición preferente:

  • Titulacións profesionais de Mariña Civil (mercante e pesca); Patróns/oas; Mariñeiros/as con mando; Capitáns e Patróns/oas de iate habilitados comercialmente.
DESCRICIÓN

Proporciona o certificado profesional requirido ao persoal radiooperador de forma que posúan os coñecementos mínimos, comprensión e suficiencia requeridos para o seu cometido na radiocomunicación. 

TEMARIO

MÓDULO 1. PRINCIPIOS XERAIS E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SERVIZO MÓVIL MARÍTIMO.

1.1. Tipos de comunicacións no servicio móvil marítimo:

1.2. Os principios xerais e as características básicas do Servizo Móvil Marítimo por satélite.

MÓDULO 2. COÑECEMENTOS PRÁCTICOS E HABILITACION DO EQUIPO BÁSICO DA ESTACIÓN DUN BARCO.

2.1. Coñecementos básicos dos equipos dunha estación:

2.2. Chamada Selectiva Dixital:

2.3. Erros locais: Mellora na localización elemental de erros por medio dun instrumento de medida ou o software dacordo cos manuais do equipo; Reparación de erros elementais, tales como a sustitución de fusibles, os indicadores de lámparas, etc.

MÓDULO 3. PROCEDEMENTOS OPERACIONAIS E OPERACIÓN DETALLADA DA PRÁCTICA DOS SISTEMAS SMSSM E OS SEUS SUBSISTEMAS.

3.1. Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima.

3.2. NAVTEX. 

3.3. Radiobalizas de socorro (RBLS). 

3.4. Respondedor radar de búsqueda e salvamento (SART). 

3.5. Procedementos de comunicación de chamada de socorro, urxencia e seguridade no SMSSM. 

MÓDULO 4. CAPACIDADES E PROCEDIMENTOS OPERATIVOS PARA AS COMUNICACIÓNS XERAIS.

4.1. Capacidade do uso da lingua inglesa, tanto escrita como falada, para o intercambio satisfactorio de comunicacións relevantes coa seguridade da vida humana no mar: 

4.2. Procedementos e prácticas obrigatorias: 

4.3. Coñecemento teórico e práctico dos procedementos xerais das comunicacións.

ATRIBUCIÓNS

Sección A-IV/2, del STCW, enmendado por la Conferencia de Manila 2010 e incorporado por la Directiva 2012/35/VE. Resolución de la DGMM de 18 de junio de 2013.

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de los marineros de la Marina Mercante (BOE número 2910del 2/12/2016).

Requerirase a posesión do certificado e refrendo de Operador Restrinxido do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítimo aos capitáns e oficiais encargados da garda de navegación de buques civís acollidos ao Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítimo na zona A1, según a definición desa zona do Real Decreto 1185/2006, de 16 de outubro. 

MÁIS INFORMACIÓN
DATAS DE CURSOS PINCHA AQUÍ PARA SABER DATAS DE CURSOS