Programación da materia Deseño de espazos virtuais. Curso 2016/2017