Horario xeral do centro

O horario lectivo esténdese entre as 8.30 e as 14.10 horas os martes, mércores e venres, e entre as 8.30 e as 15.00 horas os luns e os xoves. Ademais, os mércores pola tarde en horario de 16.00 a 19.30 horas hai actividade lectiva para os alumnos de Ciclos Formativos. A xornada escolar conta con dous recreos: o primeiro de 10.10 a 10.25 horas e o segundo de 12.05 a 12.30 horas.

Non obstante o anterior, o centro abre as súas portas todos os días ás 8.20 horas e o horario de atención das dependencias administrativas é de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas. As instalacións péchanse todos os días á mesma hora á que remata a actividade docente.