blogue demiguel.casado

Calendario de probas da convocatoria extraordinaria de setembro - curso 2017-2018

O calendario de probas dos exames da convocatoria extraordinaria de setembro de 2018 pódense consultar no seguinte

Enlace

Admisión 2018: Publicación das listaxes definitivas de alumnado

Listaxes definitivas de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular recurso de alzada diante do titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes.

Admisión 2018: Publicación das listaxes provisionais de alumnado

Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular reclamación a estas listaxes ante o Consello Escolar do Centro nun prazo de 5 días hábiles, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes, polo que o prazo de reclamación será do 25 de abril de 2018 ao 2 de maio de 2018 (ambos incluídos)

 

Admisión 2018: Cursos nos que hai que baremar

Nos seguintes cursos hai máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que temos que proceder a baremar as solicitudes:

 

1º ESO

3º ESO

4º ESO

 

O prazo de presentación de documentación xustificativas dos criterios do baremo é dende o 23 de marzo ao 9 de abril de 2018 (ambos incluídos).

 

Becas e axudas para alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo

Os alumnos/as que desexen solicitar as axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo deberán entrar no seguinte enlace

 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2017.html

cubrir todo o que lles corresponda, imprimir e levalo ao profesional ao que van. Posteriormente deberán traelo ao centro.

Listaxes de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar de 1º, 2º e 4º de ESO - xullo

Na seguinte ligazón están as listaxes de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2017-2018 para os alumnos/as de 1º, 2º e 4º de ESO que xa formalizaron a súa matrícula.

Listaxes alumnos/as de 1º, 2º e 4º de ESO matriculados xullo

Os vales poderánse recoller na secretaía do centro do 21 ao 28 de xullo en horario de 10:00 a 13:30 horas pola persoa que presentou a solicitude presentando o DNI. Poderá recollelo tamén calquera outra persoa autorizada presentando a autoización e a fotociopia do DNI da persoa que presentou a solicitude.

Autorización para a recollida do vale por outra persoa da solicitante

 

Adxudicación da cafetería do centro

Para dar cumprimento á INSTRUCCIÓN 7/2017 de 30 de maio de 2017, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, ábrese un prazo de para que calquera persoa física ou xurídica, con capacidade de obrar, poidan presentar as ofertas oportunas.

O procedemento a seguir, as condicións esixidas e os criterios para a valoración das ofertas veñen reguladas na citada instrucción.

Prazo de presentación das ofertas: DO 4 Ó 12 DE XULLO DE 2017 (O prazo remata ás 14:00 horas do día 12 de xullo de 2017).

Lugar de presentación: OFICINA ADMINISTRATIVA DO IES GONZALO TORRENTE BALLESTER.

Datos de contacto:

Para máis INFORMACIÓN, consultar os arquivos que se achegan.

Distribuir contido