Skip to Content

Títulos

Títulos de bacharelato e ESO. Curso 2021-2022

     
 

   O alumnado que rematou os estudos da ESO ou Bacharelato no curso académico 2021-22 xa pode pasar pola secretaría a retirar o seu título.
    Para elo deberán presentar o seu DNI.

 

Títulos de bacharelato e ESO. Curso 2020-2021

     
 

   O alumnado que rematou os estudos da ESO ou Bacharelato no curso académico 2020-21 xa pode pasar pola secretaría a retirar o seu título.
    Para elo deberán presentar o seu DNI.

 

MODIFICACIÓN DOS PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DOS TÍTULOS OFICIAIS DE GRAO AFECTADOS POLA EDU/1247/2011

De próxima publicación no Diario Oficial de Galicia: borrador no arquivo adxunto.

Modificaronse ademáis os parámetros de ponderación para os graos seguintes: Logopedia, Óptica e Optometría, Psicoloxía e Terapia Ocupacional. Pódese consultar na páxina principal da CIUG as novas  ponderacións http://ciug.cesga.es/

Solicitude de Títulos

Os alumnos que finalicen os estudios de Educación Secundaria terán dereito a expedición do Título de Educación Secundaria.

TITULO DE EDUCACION SECUNDARIA

Este título será solicitado e expedido de oficio polo Centro onde remataron os seus estudios de Secundaria.

O título de Educación Secundaria non está suxeito ó pagamento de taxas.

 

Unha vez finalizados os estudios de Bacharelato, os alumnos deberán solicitar no Centro a expedición do Título de Bacharelato do seguinte xeito:

TITULO DE BACHARELATO

Encher a solicitude para a expedición do Título de Bacharelato que se facilita na Secretaría.

Adxuntar fotocopia do DNI do alumno/a e o orixinal para o seu cotexo.

Aboar a taxa correspondente en calquera entidade bancaria mediante o impreso que se facilitará en Secretaría.

Distribuir contido


by Dr. Radut