Skip to Content

Matrícula

Datas matrícula para o curso 2024-2025

x luns martes  mércores  
    xoves  
 venres 
sábado domingo     ▪ Os sobres de matrícula son entregados polos titores ou recóllense en Conserxería.

u

10 11 12 13 14 15 16     ▪ O horario de oficina para  formalizar   a matrícula
  é de 9:00 a 13:00 horas.

ñ

 

17
Prematrícula ABAU
18

 

19

 

20
2ºBach

Só repetidores

21
2ºBach
Só alumnado con todas as materias de 1º aprobadas.
22 23  

  ▪ Seguro escolar: O importe do mesmo é de 1,12 € e procederase ó seu abono en secretaría no momento de formalizar a matrícula. Prégase traer o importe exacto,
Os alumnos de 1º e 2º de ESO non pagan seguro.

o 24

 

25 26
2ºBach
27
1º Bach
28
1ºBach 

de Novo
ingreso

29 30

 

 A matrícula debe formalizarse cada ano escolar.  De non entregarse o sobre de matrícula na data sinalada perderase o dereito á permanencia no centro.
  1
4ºESO
2
3ºESO
3
2ºESO
e
1ºESO
repetidores
4
1ºESO
de
novo
ingresos
5 6 7

x

 u 

ll

o

 Información completa en pdf

Prégase respeten o día asignado para cada curso. 

Admisón de alumnado para o curso 2024-2025. Publicación de listaxes definitivos.

       

    Segundo o artigo 35 da Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 8 de novembro de 2022) pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de educación infantil, educación primaria, secundaria e bacharelato, hoxe día 20/05/24, no panel de entrada do IES Sofía Casanova, publícanse os listados definitivos de alumnos/as admitidos/as e non admitidos/as para o curso 2024-25.

    Contra esta resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Admisón de alumnado para o curso 2024-2025. Publicación de listaxes provisionais.

       

    Hoxe, xoves 25 de abril, procedeuse á publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2024-25.

    As listaxes están expostas no panel da entrada do IES Sofía Casanova.

    Poderase interpoñer reclamación ás listaxes ante o Consello Escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Admisón de alumnado para o curso 2024-2025. Entrega de documentación.

       

    Rematado o prazo de entrega de solicitudes para a escolarización do ano académico 2024-25, informamos que aquelas persoas que solicitaron praza para o 2º,  e 4º cursos de ESO e 1º de Bacharelato deberán entregar na Secretaría,(se non o entregaron no prazo de admisión), a documentación dos criterios alegados na solicitude para proceder á baremación, xa que se presentaron máis solicitudes que prazas se ofertan.

    É preciso aportar un certificado do padrón municipal actual, con todos os membros da unidade familiar, e de ser o caso, outra documentación alegada (certificado traballo,etc).

    Prazo: desde o 21 de marzo ata o 8 de abril.

Admisión de alumnado para o curso 2024-25. Proceso ordinario de admisión

                O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá do día 1 ao 20 de marzo de 2024, ambos incluídos.

    A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis.     

   As persoas solicitantes poderán: 

                   

 - Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

  - Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia ou da páxina web da Consellería de Educación, para cubrilos manualmente e entregalos de forma presencial.

       Ver zona influencia do centro

Entrega de boletíns de cualificacións e impresos de matrícula. Xuño 2023

 

    A entrega dos boletíns de cualificacións terá lugar nas seguintes datas:

             2º Bacharelato- venres 23 ás 13:00
            1º Bacharelato- venres 23 ás 13:30
            1º, 2º, 3º E 4º ESO- mércores 28 ás 11:00

    Os impresos de matrícula para o curso 2023-24 serán entregados polos titores xunto cos boletíns de cualificacións.

    O alumnado que o vindeiro curso se matricule de 2º de bacharelato pode recoller os impresos en conserxería.
    Igoalmente, o alumnado de novo ingreso no centro recollerá os impresos de matrícula en conserxeria.

Datas matrícula para o curso 2023-24

x luns martes  mércores  
    xoves  
 venres 
sábado domingo      ▪ Os sobres de matrícula son entregados polos titores ou recóllense en Conserxería.

u

19 20 21 22 23 24 25      ▪ O horario de oficina para  formalizar   a matrícula
  é de 9:00 a 13:00 horas.

ñ

o

26
1º ESO

de
Novo
ingreso

27
Prematrícula ABAU

 

28

 

29
2ºBach
30
1ºBach
1 2

 x

u

 

  ▪ Seguro escolar: O importe do mesmo é de 1,12 € e procederase ó seu abono en secretaría no momento de formalizar a matrícula. Prégase traer o importe exacto,
Os alumnos de 1º e 2º de ESO non pagan seguro.

  3
1ºBach 

de
Novo
ingreso

 

4
4ºESO
5
3ºESO
6
2ºESO

e
1ºESO repetidores

7 8 9

ll

o

  A matrícula debe formalizarse cada ano escolar.  De non entregarse o sobre de matrícula na data sinalada perderase o dereito á permanencia no centro.

 Información completa en pdf

  10 11 12 13 14 15 16

 

  Prégase respeten o día asignado para cada curso. 

Admisón de alumnado para o curso 2023-2024. Publicación de listaxes definitivos.

       

    Segundo o artigo 35 da Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 8 de novembro de 2022) pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de educación infantil, educación primaria, secundaria e bacharelato, hoxe día 16/05/23, no panel de entrada do IES Sofía Casanova, publícanse os listados definitivos de alumnos/as admitidos/as e non admitidos/as para o curso 2023-24.

    Contra esta resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Distribuir contido


by Dr. Radut