O centro

O IES "Lamas de Castelo" comezou a funcionar no ano 1998 e o 23 de febreiro de 1999 iniciáronse as clases no edificio actual, que depende da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia. En decembro do 2000, o Consello Escolar solicitou o cambio de denominación de IES de Carnota a IES “Lamas de Castelo”, nome do lugar no que se ubica e co que se viña coñecendo popularmente.

O alumnado do IES "Lamas de Castelo" procede, na súa maioría, de dous centros educativos: o CEIP “San Crimenzo” do Pindo e o CEIP de Carnota. Polo feito de ter unha poboación dispersa todos, os alumnos do ensino obrigatorio, agás os de Pedrafigueira e dos lugares próximos ao instituto, teñen dereito a transporte escolar.

Desde o curso 2016/17, o IES Lamas de Castelo está adscrito ao IESP Plurilingüe Fontexería, de Muros. Outros centros que reciben o noso alumnado cando rematan a ESO son o IES Agra de Raíces e o IES Fernando Blanco, os dous en Cee.