Skip to Content

MATRÍCULA 2º DE BACHARELATO

DATA DE MATRÍCULA  5 DE XULLO

HORARIO DE 9 A 13 h.

MATRÍCULA 2º BACH.

 Autorizacións:

Autorización saídas Concello de Foz

Autorización saídas do centro e dos autobuses

Imaxe do alumnado

Solicitude de transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte de bacharelato e ciclos

Solicitude de transporte fora da area de influencia

Documentación

- Fotocopia do DNI do alumno/a

  - 2 fotos de carné

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter modificacións sobre a documentación xa presentada

  -  Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en:

      ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

MATRÍCULA 4º ESO

DATA DA MATRÍCULA 2 DE XULLO

HORARIO  DE 9 A 13h.

MATRÍCULA 4º ESO

Autorizacións:

Imaxe do alumnado

Saídas Concello de Foz

Saídas do centro de dos autobuses

Solicitude de transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte fora da area de influencia

DOCUMENTOS:

Fotocopia DNI do alumno/a

  - 2 fotos carné

  - O alumnado que proceda doutro centro, deberá traer certificado     

     académico.

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en: 

     ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

MATRÍCULA 3º ESO

DATA DE MATRÍCULA   1 DE XULLO

HORARIO DE 9 A 13 h.

MATRÍCULA 3º ESO

Autorizacións: Cubrir a que corresponda

Imaxe do Alumnado

Autorizacións saídas Concello de Foz

Autorización saídas do centro e dos autobuses

Solicitude de transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte fora da area de influencia

Documentos:

 - Fotocopia DNI do alumno/a

  - 2 fotos carné

  - O alumnado que proceda doutro centro, deberá traer certificado académico.

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en:

      ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

MATRÍCULA 2º ESO

DATA DE MATRÍCULA  30 DE XUÑO

HORARIO DE 9 A 13 H.

IMPRESOS:

MATRÍCULA 2º ESO

Autorizacións saídas Concello de Foz

Autorizacións saídas do centro e dos autobuses

Imaxe do Alumnado

Solicitude de Transporte a menos de 2 km

Solicitude de Transporte fora da area de influencia

DOCUMENTOS:

  -  Fotocopia DNI alumno/a

  - 2 fotos de carné

   - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia) en       en caso de ter  modificacións sobre a documentación xa presentada

 

 

MATRÍCULA 1º BACHARELATO 2021-2022

DATA DE MATRÍCULA  28 e 29 DE XUÑO

IMPRESOS:

MATRÍCULA

Autorización saídas Concello de Foz

Autorizacións saídas do centro e dos autobuses..

Imaxe do alumnado

Solicitude Transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte de Bach e Ciclos

Solicitude de transporte fora da area de influencia

Documentos:

  - Fotocopia do DNI do alumno/a

  - 2 fotos de carné

  - Certificación académica de 4º ESO

 - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

    en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12€ pagar en :

     ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

 

 

IMPRESOS DE MATRÍCULA 1º ESO

DATA DE MATRÍCULA 24/25 DE XUÑO 

HORARIO 9:00 a 13:00h.

IMPRESOS DE MATRÍCULA 1º ESO

AUTORIZACIÓNS: CUBRIR A QUE CORRESPONDA

IMAXE ALUMNADO

SAÍDA CONCELLO DE FOZ

SAÍDA DO CENTRO E DOS AUTOBUSES...

SOLICITUDE DE TRANSPORTE A MENOS DE 2 KM

SOLICITUDE DE TRANSPORTE FORA DA AREA DE INFLUENCIA

DOCUMENTOS:

  - Fotocopia do DNI do aumno/a

  - Fotocopia do Libro de familia completo (todas ás páxinas)

  - 2 fotos de carné do alumno/a

  - Fotocopia do certificado académico ou fotocopia do historial académico do alumno/a

      (Os alumnos procedentes dos centros adscritos a este IES non fai falta)

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

 

 

INFORMACIÓN CICLOS

CICLOS

 

Todas as matriculas terán que vir acompañadas da documentación requirida e dúas fotos de carné.

Se non presentan ben toda a documentación non se recollen as matrículas

ENTREGA DE NOTAS

ENTREGA DE NOTAS : Día  24 ás 11,00h

 

RECLAMACIÓNS: 25 e 28 DE XUÑO

DATAS DE MATRICULA CURSO 2021-2022

DATAS DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022


1º ESO    DÍAS  24 - 25  XUÑO       HORARIO  9 A 13 HORAS

2º ESO    DÍA 30  DE XUÑO           HORARIO DE 9 A 13 HORAS

3º ESO    DÍA  1 DE XULLO            HORARIO DE 9 A 13 HORAS

4º ESO    DÍA  2  XULLO                HORARIO DE 9 A 13 HORAS


1º DE BACHARELATO  DÍAS 28 e 29  DE XUÑO HORARIO DE 9  A 13 h.

2º DE BACHARELATO  DÍA 5 DE XULLO  HORARIO DE 9 A 13 h.

DÍAS 6 -7-8-9 DE XULLO para o alumnado que non puidese matricularse na data asinada.

NOTA: 
            (non se farán fotocopias)

Non se recollerá ningunha matrícula sen toda a documentación requirida , nin con tachaduras.

 

Os impresos estarán na páxina web do centro a partir da semana próxima

REQUISITOS:

1º ESO:

  - Fotocopia do DNI do aumno/a

  - Fotocopia do Libro de familia completo (todas ás páxinas)

  - 2 fotos de carné do alumno/a

  - Fotocopia do certuificado académico ou fotocopia do historial académico        do alumno/a

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

  2º ESO:

  -  Fotocopia DNI alumno/a

  - 2 fotos de carné

   - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia) en       en caso de ter  modificacións sobre a documentación xa presentada

3º ESO

  - Fotocopia DNI do alumno/a

  - 2 fotos carné

  - O alumnado que proceda doutro centro, deberá traer certificado     

     académico.

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en:

      ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

4º ESO

- Fotocopia DNI do alumno/a

  - 2 fotos carné

  - O alumnado que proceda doutro centro, deberá traer certificado     

     académico.

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en: 

     ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

 

1º DE BACHARELATO

   - Fotocopia do DNI do alumno/a

  - 2 fotos de carné

  - Certificación académica de 4º ESO

 - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

    en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12€ pagar en :

     ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

 

2º BACHARELATO

  - Fotocopia do DNI do alumno/a

  - 2 fotos de carné

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter modificacións sobre a documentación xa presentada

  -  Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en:

      ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

 

                              CICLOS FORMATIVOS

     Prazos de admisión:  do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas

    Os interesados terán que facer a solicitude de admisión na páxina WEB :

   edu.xunta.es/fp, terán que cubrir a instancia online e deberán presentar a solicitude por dulplicado e a documentación requirida en calquera centro que imparta ciclos.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut