Skip to Content

NUMERO DE CONTA PAGO SEGURO ESCOLAR

  ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

CONVOCATORIA REUNIÓN ALUMNOS 1º ESO CURSO 2021-2022

Convócase reunión informativa para o novo curso escolar 2021-2022 aos alumnos de 1º da ESO, o  xoves día 2 de setembro.

Alumnos do CEIP Fondo NOIS e alumnos do CEIP O Cantel  ás 19:00 horas

Alumnos do CEIP Nº 1 e alumnos procedentes doutros centros   ás  20:00 horas

Só poderá vir o/a   alumno/a acompañado dun proxenitor/a por mor da COVID, se as circunstancias foSEN outras, informaríase de novo.

 

 

IMPRESO DE SOLICITUDE DE COMEDOR CURSO 2021-2022

Impreso solicitude comedor

Fotocopia Libro de familia completo

 

MATRÍCULA 2º DE BACHARELATO

DATA DE MATRÍCULA  5 DE XULLO

HORARIO DE 9 A 13 h.

MATRÍCULA 2º BACH.

 Autorizacións:

Autorización saídas Concello de Foz

Autorización saídas do centro e dos autobuses

Imaxe do alumnado

Solicitude de transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte de bacharelato e ciclos

Solicitude de transporte fora da area de influencia

Documentación

- Fotocopia do DNI do alumno/a

  - 2 fotos de carné

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter modificacións sobre a documentación xa presentada

  -  Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en:

      ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

MATRÍCULA 4º ESO

DATA DA MATRÍCULA 2 DE XULLO

HORARIO  DE 9 A 13h.

MATRÍCULA 4º ESO

Autorizacións:

Imaxe do alumnado

Saídas Concello de Foz

Saídas do centro de dos autobuses

Solicitude de transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte fora da area de influencia

DOCUMENTOS:

Fotocopia DNI do alumno/a

  - 2 fotos carné

  - O alumnado que proceda doutro centro, deberá traer certificado     

     académico.

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en: 

     ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

MATRÍCULA 3º ESO

DATA DE MATRÍCULA   1 DE XULLO

HORARIO DE 9 A 13 h.

MATRÍCULA 3º ESO

Autorizacións: Cubrir a que corresponda

Imaxe do Alumnado

Autorizacións saídas Concello de Foz

Autorización saídas do centro e dos autobuses

Solicitude de transporte a menos de 2 km

Solicitude de transporte fora da area de influencia

Documentos:

 - Fotocopia DNI do alumno/a

  - 2 fotos carné

  - O alumnado que proceda doutro centro, deberá traer certificado académico.

  - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia)

     en caso de ter   modificacións sobre a documentación xa presentada

  - Traer xustificante de pago do seguro escolar 1,12 € pagar en:

      ABANCA no número de conta:

      ES93  2080  0119  9730  4002  5894

MATRÍCULA 2º ESO

DATA DE MATRÍCULA  30 DE XUÑO

HORARIO DE 9 A 13 H.

IMPRESOS:

MATRÍCULA 2º ESO

Autorizacións saídas Concello de Foz

Autorizacións saídas do centro e dos autobuses

Imaxe do Alumnado

Solicitude de Transporte a menos de 2 km

Solicitude de Transporte fora da area de influencia

DOCUMENTOS:

  -  Fotocopia DNI alumno/a

  - 2 fotos de carné

   - Fotocopia da separación se é o caso (patria potestade e garda e   custodia) en       en caso de ter  modificacións sobre a documentación xa presentada

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut