Información e matrícula ABAU

Enviado por iesproval o Ven, 2020-06-12 13:28
INFORMACIÓN ABAU

Pódese consultar na web da CIUG toda a información actualizada relativa á Convocatoria Ordinaria das ABAU:

 

MATRÍCULA ABAU

 

O alumnado que supere 2ª de bacharelato na convocatoria ordinaria 2019-20 e vaia presentarse á proba ABAU 2020 deberá seguir estes dous pasos:

Nota: o alumnado que teña desconto nas taxas de matrícula por Familia numerosa ou outra razón deberá acreditalo documentalmente co orixinal do Título de familia numerosa ou certificado correspondente e fotocopia para compulsar e deixar no centro.

 

PASO 1: Abono de taxas para a expedición do título de Bacharelato 

1º  Fotocopia do DNI (con ambos os lados nunha mesma cara do folio).

2º  Impreso/solicitude de expedición do título cuberto e asinado.

3º  Pagamento das taxas de bacharelato. Pódese facer dos seguintes modos:

  •  Modo a)  co Modelo AI Euros. Pódese recoller en secretaría ou consultar os códigos neste enlace da Axencia Tributaria de Galicia (para acceder ao modelo A). Pagarase presencialmente no banco (véxase aquí a cantidade a pagar) e o resgardo entregarase na secretaría do centro co resto da documentación.
  •  Modo b) a través da plataforma da Axencia Tributaria de Galicia (o resgardo que se xere entregarase na secretaría do centro co resto da documentación).

 

PASO 2:  Abono de taxas de matrícula na proba de Acceso á universidade   

1º  Documento de Impreso para a matrícula na ABAU cuberto e asinado polo alumnado. 

 

2º  Pagamento de taxas da ABAU. Hai dous modos para facelo:

  • Modo a) Documento de abono de taxas de matrícula na proba 2020. Podedes descargar o documento e pagalo no banco. Logo de ter efectuado o pagamento, entregarase o xustificante co resto da documentación na secretaría do centro. 
  • Modo b) Facer unha transferencia á conta da CIUG ES67 0049 2584 9716 1092 8810 polo importe que corresponda (pódese consultar a cantidade neste enlace). A continuación, entregarase o xustificante co resto da documentación na secretaría do centro. 

 

IMPORTANTÍSIMO: en CONCEPTO pór o "NOME, APELIDOS e DNI DO ALUMNO/A"  

                                 e en TITULAR da conta escribir "CIUG"

 

A DOCUMENTACIÓN DESTES 2 PASOS DEBERÁ ESTAR ENTREGADA NA SECRETARÍA

ANTES DO 17 DE XUÑO ÁS 11:00 HORAS

 

                  Máis información no enderezo de NERTA

            Teléfono de UAC: 881 997 701 para incidencias relacionadas coa conta do NERTA