INFÓRMATE

 

 

Información titorías

Información de titorías

 Reunións entre familias e titores/as

 TITORES E TITORAS

Durante o curso, as reunións individuais entre as familias e os/as titores/as serán preferentemente por teléfono, abalar ou correo electrónico segundo decida a titora ou titor. O correo do profesorado pódese consultar no seguinte enlace:

Correo do profesorado

 Procedemento:

 Contacte co/a titor/a a través do seu correo electrónico ou por abalamobil para concertar unha cita e acordar a forma da reunión (mensaxería de abalarmóbil, correo, telefónica ou telemática). Nese contacto terá que indicar o motivo da mesma. Recibirá resposta da titora ou do titor para acordar medio a empregar e hora da cita.

 1.- Se a conversación vai ser telefónica, vostede recibirá a chamada do/a titor/a no horario acordado.

 2.- Se a conversación vai ser por abalarmobil, vostede accederá ao servizo de mensaxería da aplicación e seleccionará ao titor ou titora no horario acordado para comezar a conversa.

 3.- Se a comunicación vai ser por correo, vostede recibirá a información solicitada no horario acordado.

 

 

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet