Available courses

Curso de probas de Marcos Rodríguez Espín

Neste curso disporanse un bosquexo dos protocolos cos que contará o alumnado diverso co que contemos no centro. Tamén especificaranse  recursos ao alumnado LGBTIQ+ e doutra idiosincrasia. 

Curso de proba de Grego de 1º de Bacharelato

Curso de pruebas de matemáticas 1º ESO grupo U

Refuerzo y práctica de gramática

Curso de proba música 2º ESO para explicar ás cualidades do son

     hortensias en flor             Curso de probas de relixión.

Curso de probas para explicar os contidos de Robótica básica na ESO

Materia Lingua Galega e Literatura. Profesora: Isabel Figueira Salgueiros.


¡Bienvenidos al curso de Estadística de 2º de bachillerato!


Curso de matemáticas II