Topic outline

 • General


  CURSO DE MÚSICA 2º ESO


 • Topic 1

  CUALIDADES DO SON

                        1 - Grave
  Altura:
                         2- Agudo
      
                         1- Largo
  Duración:
                         2- Corto
    
                     
                            1- Forte
  Intensidade: 
                            2- Suave 
                    
                            1- Voz
  Timbre:       
                            2- Instrumento