Available courses

Materia Lingua Galega e Literatura. Profesora: Isabel Figueira Salgueiros.


Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2016-17

Neste curso disporanse un bosquexo dos protocolos cos que contará o alumnado diverso co que contemos no centro. Tamén especificaranse  recursos ao alumnado LGBTIQ+ e doutra idiosincrasia. 

Curso de proba de Grego de 1º de Bacharelato

Curso de pruebas de matemáticas 1º ESO grupo U

Refuerzo y práctica de gramática

Curso de proba música 2º ESO para explicar ás cualidades do son

     hortensias en flor             Curso de probas de relixión.

Curso de probas para explicar os contidos de Robótica básica na ESO

Curso de matemáticas II 

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Psicoloxía.

Materiais didácticos da materia Historia da Filosofía.

Materiais didácticos da materia Filosofía.

Materiais didácticos da materia Filosofía.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Curso de Inglés 1º Bac.

Curso de EPeV de 3ºD com Miguel-Anxo Varela Diaz

Curso de EPeV de 1º da ESO por Miguel-Anxo Varela.

O tema 1 do libro abrangue desde a páxina 6 ata a 36.

Imos topara actividades moi diversas