COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Reunión das familias cos titores/as (Martes, 22 de xaneiro)

AdxuntoTamaño
familias xaneiro.JPG75 KB