Relación de vacantes que oferta o IES CHANO PIÑEIRO(Forcarei – Pontevedra) en ESO e bacharelato para o curso 2018-2019: 

  • 1º ESO: 12 prazas (obtivo praza todo o alumnado dos centros adscritos que a solicitou. 3 das prazas son destinadas ao alumnado de apoio educativo)
  • 2º ESO: 4 prazas 
  • 3º ESO: 0 prazas 
  • 4º ESO: 1 praza 
  • 1º BAC: 8 prazas 
  • 2º BAC: 24 prazas 

O prazo para a presentación de solicitudes de admisión estará aberto entre o 1 e o 20 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

NORMATIVA:  Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG)

                        Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

                        Corrección de erros da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG)

                        Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado. 

Tags: Orientación