O departamento de CC. SS. está constituido polos profesores:

Boullosa Cortes, Manuel Marcial   Xefe de departamento

Escudero Barros, Teresa María

Tags: CC SS