Lingua Francesa

Constitución do departamento

O departamento de Lingua Francesa é unipersonal e está constituido pola profesora:

Pavia Mateo, Susana

Tags: Lingua Francesa

Blogue do departamento de Francés

Chez Chano é o blogue de Francés do IES Chano Piñeiro.

http://chezchano.blogspot.com.es/

Aquí atoparás publicados os traballos realizados polos alumnos e alumnas de Francés do noso centro.

Tags: Lingua Francesa