Lingua Francesa

Constitución do departamento

No curso 2019/2020 o Departamento de Francés do IES Chano Piñeiro é unipersoal, sendo a xefa do Departamento:

  • Lucía Villamayor Pérez

Tags: Lingua Francesa

Blogue do departamento de Francés

Chez Chano é o blogue de Francés do IES Chano Piñeiro.

http://chezchano.blogspot.com.es/

Aquí atoparás publicados os traballos realizados polos alumnos e alumnas de Francés do noso centro.

Tags: Lingua Francesa