Composición do departamento de Latín.

O departamento é unipersonal e está constituido por:

Jamardo Laseiras, José

Tags: Linguas Clásicas