O departamento de Física e Química é unipersonal e está constituido por:

José Antonio Guerra Bahamonde.

Tags: Física e Química