Coidando da nosa contorna

Tags: Complementarias

Criterios de avaliación final de curso

Mudanzas nos criterios de avaliación e calendario de final de curso. Diante dos cambios que imos ter neste ano queremos informar en resume de cales son aqueles aspectos máis relevantes que se modifican e lembrar as datas relacionadas.

 

Tags: Dirección

Sechu Sende no IES Chano Piñeiro

O venres día catro de marzo o alumnado de 3º ESO do Ies Chano Piñeiro tivo un Encontro literario co escritor Séchu Sende. Ademais de falar da súa traxectoria como creador de historias, realizou cos alumnos e alumnas un exercicio de lectura de mente. Fixemos un percorrido por Made in Galiza, Viagem ao Curdistám e por algúns dos poemas do seu novo libro, Passamontanhas. Grazas Séchu polo teu compromiso coa lingua, a ecoloxía e a igualdade de xénero.