No curso 2019/2020 o Departamento de Música do IES Chano Piñeiro é unipersoal, sendo a xefa do Departamento:

  • Isabel García Pasarín

 

Programación Didáctica Curso 2019/2020

Tags: Música