Exames finais convocatoria ordinariade 2º de Bacharelato (Maio 2023)

Calendario de exames finais de 2º BAC convocatoria ordinaria.

As notas serán publicadas en ABALAR  o martes 16 de maio ás 20 horas..

Convocatoria Ordinaria: O período de reclamacións no centro son os días 18 e 19 de maio de 2023 (ata as 14:00 horas) 

Convocatoria Ordinaria: Reclamación por escrito (se persiste o desacordo) ante Xefatura Territorial os días 23 e 24 de maio de 2023

Prematrícula na ABAU nos centros: 18 ao 22 de maio.

Convocatoria Extraordinaria: O período de reclamacións no centro son os días 26 e 27 de xuño de 2023 (ata as 14:00 horas)

Convocatoria Extraordinaria: Reclamación por escrito (se persiste o desacordo) ante Xefatura Territorial os días 29 e 30 de xuño de 2023 (ata as 14:00 horas)

 Prematrícula  ABAU convocatoria extraordinaria nos centros:  os días 27 e 28 de xuño.

 

 

Becas estudos post-obrigatorios 23-24

O 17 de marzo publicouse a convocatoria de becas do MEC para estudios post-obrigatorios.

O prazo de presentacións de solicitudes é dende o 27 de marzo ata o 17 de maio de 2023.

No  enlace  está a  información e acceso para facer a solicitude en liña.

        

 

 

Para calquera información no seguinte enlace:

 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO ACADÉMICO 2023/2024. INSTRUCCIÓNS.

 XORNADA PORTAS ABERTAS MÉRCORES 8 DE MARZO DE 16:30 a 18:30,

 Se por calquera motivo, non puideran asistir no horario que se detalla, poderán concertar cita para visitarnos:

Xoves: entre as 10: 00 e as 13: 05.

Polas tardes tamén se pode visitar previa cita chamando ao teléfono  do centro.(881930233).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A normativa ven recollida no Decreto 13/2022 e na orde Orde do 21 de outubro de 2022 e na aplicación admisiónalumnado está toda a información do proceso.

 O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá do día 1 ao 20 de marzo de 2023, ambos incluídos.

A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis.    

  A solicitude de admisión será dirixida ao centro que se solicite en primeiro lugar

   As familias poderán descargar  os formularios  da aplicación admisionalumnado.  

  Solicitudes > admisión > Crear   

As persoas solicitantes poderán:       

   - Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado), e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

   - Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia ou da páxina web da Consellería de Educación, para cubrilos manualmente e entregalos de forma presencial no centro docente indicado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  que se pode adxuntar está recollida no documento.

Prazas vacantes.

  No suposto de que haxa que baremar, o prazo para presentar a documentacion xustificativa: Do 21 de marzo ao 3 de abril (ambos os dous inclusive.

 Publicación das listaxes provisionais: 25 de abril (prazo para reclamacións 5 días hábiles a partir do seguinte á data de publicación destas listaxes provisionais).

 Publicación das listaxes definitivas: 15 de maio.

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA PARA OS NOSOS CENTROS ADSCRITOS

 CURSO 2023/2024

Todo o alumnado dos centros adscritos, que fixo a reserva de praza para o curso 2023/2024, está admitido. A listaxe está publicada no taboleiro de anuncios do centro.

 

Reunións para coñecer o funcionamento do centro e as instalacións:

Luns, 30 ás 16:00: Reunión de familias de Bacharelato

Martes, 31 ás 16:30: Reunión de familias de 1º ESO

Á reunión poderá asistir tamén o/a propio/a alumno/a. Se non puideran asistir á reunión presencial, terán as portas abertas para visitarnos:

Xoves: entre as 10:00 e as 13:05

Polas tardes tamén se pode visitar previa cita chamando ao teléfono do centro 881930233.

                                  

Os nosos centros adscritos son: CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira, CEIP de  PAZOS, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte e CPI de Atios.

PRAZO: 16 DE XANEIRO ATA O 6 DE FEBREIRO

INSTRUCIÓNS PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 16 de xaneiro ata o 6 de febreiro.

As solicitudes tramitaranse a través da aplicación www.edu.xunta.gal/admisionalumnado.

As dúbidas das familia serán resoltas polos centros educativos.

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual  empregando o formulario en papel ou  e ou a través da aplicación no menú:

 

Solicitudes > Reserva > Crear

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a Sede Electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=ED550A), para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación. O comportamento da aplicación depende de se se cubre a solicitude estando identificado ou non.

Formulario RESERVA GALEGO

 Formulario RESERVA CASTELÁ

 

ESCOLA DE FAMILIAS MUNICIPAL

 

 Compartimos información que nos achegan dende a Concellería de Benestar de Ferrol en relación á ESCOLA DE FAMILIAS

ESCOLA DE FAMILIAS MUNICIPAL

Concellería de Benestar Social, xunto coas entidades que forman parte do grupo de traballo de infancia, adolescencia e familia (impulsado por esta propia área municipal), continúa nesta segunda avaliación coa ESCOLA DE FAMILIAS MUNICIPAL. Neste caso, o tema abordado será a sexualidade, con tres sesións durante o mes de febreiro.

 

 


As sesións serán os mércores e terán lugar, como no primeiro módulo, no salón de actos da Casa Solidaria (rú
a Velázquez), nomeadamente os días 1, 8 e 15 de febreiro.


 Programa deste segundo módulo e a ficha de inscripción. PDF

Concelleira de Benestar Social e Patrimonio Histórico

 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022-23

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022-23 pdf.

DÍAS NON LECTIVOS ELEXIDOS POLO CENTRO: 5 DE DECEMBRO DE 2022 E 17 DE MARZO DE 2023

 

Digitalweek.

02/10/2022 18:24

Digitalweek: proxecto concedido! 

Participarán 5 alumnos/as de 1º ESO 

Información para as familias :

Dadas as chamadas que estamos recibindo, achegamos a información xenérica do desenvovemento da actividades Digitalweek para todos os centros.

 

Aclaramos que cada centro irá na quenda que corresponde segundo o publicado na resolución definitiva de centros, que pode consultarse na ligazón: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/38030

Aclaramos tamén que o lugar de celebración é para todas as quendas o mesmo, segundo pon o documento que achegamos.

Documento adxunto:Información digitalweek para todos os centros.pdf

 

INICIO CURSO 2022-23

 
INICIO DAS CLASES.  CURSO  2022-2023
 
 

             HORARIOS   ALUMNADO:

                                     1º ESO A         1º ESO B      2º ESO A       2º ESO B     

                                     3º ESO A        3º ESO PDC        4º ESO A

                                     1º BAC A              2º BAC A            2º BAC B

                                      PFB INDUSTIAS ALIMENTARIAS

                                      PFB   ALMACÉN

 

 

              LIBROS DE TEXTO E MATERIAL:

 

                                                        - Relación libros de texto para a ESO. 

                                    - Relación material para o alumnado de 1º e 2º ESO

                                                   Anexo: Relación de material para DEBUXO ESO 22-23

                                    - Relación libros de texto para 1º BAC e 2º BAC.

                                    - Posibilidade doazón de libros de bacharelato.

 TRANSPORTE: 

Haberá servizo de transporte para o alumnado de ESO. A saída do inicio de ruta é normalmente ás 8, pero deben procurar estar nas paradas con tempo suficiente por se saen con adianto.

  NO TRANPORTE ESCOLAR UTILIZARASE OBRIGATORIAMENTE A MÁSCARA.

alumnado de BAC, en principio, debe usar a tarxeta Xente Nova para facer uso do transporte, pero pode que os primeiros días, ata coñecer as prazas vacantes do alumnado da ESO, non lles permitan usalo. Convén que, na medida do posible, utilicen outro medio de desprazamento mentras non hai confirmación.

 
MATERIAL ESCOLAR:

O alumnado de 1º e 2º ESO deberá traer o material etiquetado para o seu control. O resto, simplemente algunha libreta ou arquivador e útiles básicos de escritura.

 

 REUNIÓN DE FAMILIAS:

Celebraranse unha vez iniciado o curso. Notificarase día e hora por circular.

 

Digitalweek

              Convocatoria  para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de EP e de ESO durante o curso 2022/23.

O alumnado interesado en participar debe notificalo ao  correo do  Centro antes do día 2/09/22.

CURSO 2022-2023

 

 

Teléfono de contacto:   619924769

 

 HORARÍO DE ATENCIÓN

DE   11:00 a  13:00  HORAS

 

 - Información sobre ESO:

                          - Relación libros de texto para a ESO.

                          - Relación material para o alumnado de 1º e 2º ESO

                                Anexo: Relación de material para DEBUXO ESO 22-23

  - Información sobre BAC:

                           - Relación libros de texto para 1º BAC e 2º BAC.

                           - Posibilidade doazón de libros de bacharelato.

 

Documentación e datas de matrícula curso 2022-2023

Matrícula para o  curso 2022-2023

Datas para a formalización da matrícula:

  • 28 e 29 de xuño: ABAU e 1ºESO.
  • 30 de xuño: 2ºESO.
  • 1 de xullo: 3º e 4ºESO.
  • 4 e 5 de xullo: 2ºBAC.
  • 6 e 7 de xullo: 1ºBAC.

Rógase acudir nos días asignados para cada curso.

Horario de secretaría: de 9 a 13 horas.

 

 

 

Impresos matrícula para:

  - ESO                            - 1º BAC              - 2ºBAC

- Documentación PARA XUNTAR AO IMPRESO DE MATRÍCULA

      2 fotos tipo carné.

       Fotocopia   DNI.

       Fotocopia tarxeta sanitaria.

       Correo electrónico en vigor para comunicacións oficiais.

       Xustificante de ingreso en Abanca (IBAN: ES56-2080 – 0212 – 04 – 3040005030 ) de 1,12 € do SEGURO ESCOLAR. (Só para o alumnado de 3º e 4º ESO  e  de 1º e 2º BAC).

        Certificación académica ESO. (Só para o alumnado que inicia os estudos  de 1º BAC). 

                         - Impresos autorizacións varias.

                         - Ficha alumnado para achegar coa matrícula.

                         -  Detección necesidades equipamento e conexión.

                          - Impreso adhesión á ANPA. (Optativo para todos os cursos). 

Exames convocatoria extraordinaria

Calendario de exames da convocatoria extraordinaria

para o alumnado de 1º e 2º de Bacharelato.

Do 16 ao 21 de xuño.

Preme aquí 

Fondolibros e material escolar 2022_2023

Publicada a orde para axudas de material do alumnado da ESO.

Información premendo aquí 

Prazo: ata o 22 de xuño de 2022.

Axudas material: renta per cápita menor ou igual a 6000€.

Solicitude electrónica aquí

Solicitude para cubrir e imprimir: Anexo I  e  Anexo II

 

Máis información no 881 930 233.

Matrícula PFB 2022-2023

Enlace ao blog dos Programas Formativos Básicos

Prazo para preinscrición nos Programas Formativos Básicos dos perfís de Comercio Almacén e Industrias Alimentarias: do 18 de maio ao 15 de xullo e do 1 ao 10 de setembro.

Impreso de preinscrición

PLAN DIXITAL

PLAN DIXITAL DE CENTRO

 

ACORDO ENTRE A ANPA DIVERXENTES IES CATABOIS E A LIBRERIA DAR

07/09/2022 20:25

ACORDO ENTRE A ANPA DIVERXENTES IES CATABOIS E A LIBRERIA DAR. 

                     

 

   As condicións sinalamolas aquí:

           

             Acordo entre a AMPA DIVERXENTES  IES DE CATABOIS e a LIBRERIA DAR. pdf

Ayudas para la compra de material escolar – Actualidad de Segorbe
   

Actualización normativa máscaras

Actualización normativa uso das máscaras aquí

Resumo:

* Obrigatorio no transporte escolar.

* Recomendado: - Persoal do centro - Alumnado do centro  -  Casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos.

Campamentos Deputación verán 2022

Campamentos de verán da Deputación de A Coruña

 

A Deputación Provincial da Coruña organiza os CAMPAMENTOS DE VERÁN 2022, e ao Concello de FERROL  asignáronlle 20 prazas na 4ª quenda, a cal transcorre entre os días 17 e 22 de xullo.

O prazo de inscrición abrangue entre os días: 13 de abril e 20 de maio, e as solicitudes serán presentadas no Rexistro Xeral do Concello.

Información aquí

Tríptico con máis información aquí

Programa de prevención do suicidio en poboación xeral

Dende Feanpas envíannos este programa gratuíto (financiado polo SERGAS) dirixido á poboación en xeral. A dinámica consistirá nunha charla de sensibilización na data e hora que se acorde. Para mais información, hai que poñerse en contacto co número 981 351395.

Escola de familias

Compartimos información que nos achegan dende a Concellería de Benestar de Ferrol en relación á ESCOLA DE FAMILIAS
 
Enlaces:
Distribuir contido